KHOA XÉT NGHIỆM

KHOA XÉT NGHIỆM

Khoa Xét Nghiệm là một trong các khoa cận lâm sàng chịu trách nhiệm thực hiện các kĩ thuật xét nghiệm về huyết học, hoá sinh, vi sinh, góp phần nâng cao chất lượng chẩn đoán bệnh và theo dõi kết quả điều trị.

Chia sẻ:

NỘI DUNG LIÊN QUAN