KHOA GÂY MÊ HỒI SỨC

KHOA GÂY MÊ HỒI SỨC

Khoa gây mê hồi sức có chức năng thực hiện công tác gây mê hồi sức trước, trong, sau phẫu thuật và một số thủ thuật đối với người bệnh theo đúng quy định chuyên môn kỹ thuật.

Chia sẻ:

NỘI DUNG LIÊN QUAN