Bác sỹ kinh nghiệm trên 25 năm trong lĩnh vực sản phụ khoa

Năm Bằng cấp Nơi đào tạo
1993 Bác sĩ Đại học Y Dược Thái Bình