Bác sĩ Chuyên khoa I Ngoại Tổng Quát - VÕ THẠNH TRỊ
Chuyên khoa Tai Mũi Họng, Ngoại Tổng quát

Bác sĩ CKI kinh nghiệm trên 20 năm chuyên khoa Ngoại tổng quát, Tai mũi họng.

Năm Bằng cấp Nơi đào tạo
1998  Tốt nghiệp Bác sỹ Ngoại khoa Đại học Y Dược TP.HCM
2004 Tốt nghiệp Bác sỹ CKI Tai mũi họng Đại học Y Dược TP.HCM