Bệnh Viện Đa Khoa Sài Gòn Phan Rang

Bảng giá bệnh viện Sài Gòn Phan Rang

 

# Tên dịch vụ, thuốc, vật tư y tế Giá Bệnh Viện Giá BHYT Chênh Lệch
1 03002721122 GGT G2-400T COBAS C/INTEGRA 2.487 đ 2.261 đ 0 đ
2 03039773190 CHOL HICO GEN.2 400T COBAS C 1.922 đ 1.748 đ 0 đ
3 03045838122 CA 15-3 II RP ELEC 78.566 đ 0 đ 0 đ
4 03045846122 CA 15-3 II CS ELEC 367.132 đ 0 đ 0 đ
5 03183688122 ALB BCG GEN.2, 300T COBAS C 1.040 đ 905 đ 0 đ
6 03183807190 UA G2 400T COBAS C/INTEGRA 2.237 đ 2.034 đ 0 đ
7 04404483190 GLUC HK G3. 800T COBAS C 1.922 đ 1.748 đ 0 đ
8 04460715190 UREAL 500T COBAS C/INTEGRA 3.353 đ 3.049 đ 0 đ
9 04481798190 AFP RP GEN1.1ELEC 40.405 đ 0 đ 0 đ
10 04487761190 AFP CS GEN2.1 ELEC 305.943 đ 291.375 đ 0 đ
11 04489241190 NAOH-D, COBAS C 212.936 đ 202.797 đ 0 đ
12 04528182190 HBA1C HAEMOLYZING COBAS C 1.036.642 đ 1.016.316 đ 0 đ
13 04528417190 CFAS HBA1C, 3X2ML 1.554.963 đ 0 đ 0 đ
14 04810716190 CREA G2 700T COBAS C/INTEGRA 1.922 đ 1.748 đ 0 đ
15 04880285190 NAOH-D/BASIC WASH 2X1,8L 875.070 đ 0 đ 0 đ
16 05092752190 ELECSYS HS TNT CALSET 275.625 đ 262.500 đ 0 đ
17 05336163190 HBA1C TQ GEN.3 150T COBAS 40.779 đ 38.112 đ 0 đ
18 05422485190 ECOTERGENT C311 7.233 đ 6.760 đ 0 đ
19 05479207190 PRECICONTROLHBA1C NORM,4X1ML 1.071.000 đ 0 đ 0 đ
20 05589061190 BIL-D GEN.2, 350T COBAS C 1.795 đ 1.632 đ 0 đ
21 05795397190 BIL-T GEN.3, 250T C/I 1.795 đ 1.632 đ 0 đ
22 05894808190 CK-MB ELECSYS COBAS E 100 V4 49.883 đ 46.620 đ 0 đ
23 05912504190 PRECICONTROLHBA1C PATH,4X1ML 1.097.775 đ 0 đ 0 đ
24 05947626190 PRECICTRL CC MULTI 1, 4X5 ML 533.334 đ 507.938 đ 0 đ
25 05947774190 PRECICTRL CC MULTI 2, 4X5 ML 533.334 đ 507.938 đ 0 đ
26 05957664190 CK-MB CS ELECSYS V4 305.943 đ 291.375 đ 0 đ
27 07005717190 LDL-C G.3, 200T, COBAS C,INT 16.367 đ 15.297 đ 0 đ
28 07030207190 CA 125 G2 CS G2 ELECSYS 367.132 đ 0 đ 0 đ
29 07528566190 HDL-C GEN.4, 350T COBAS C 10.874 đ 10.163 đ 0 đ
30 08791686190 ELECSYS TOTAL PSA 100T 62.354 đ 0 đ 0 đ
31 08838534190 TOTAL PSA CALSET II 305.943 đ 291.375 đ 0 đ
32 11662970122 ELEC CLEAN-CELL 285.285 đ 0 đ 0 đ
33 11662988122 PROCELL ELEC 6X380 285.285 đ 0 đ 0 đ
34 11706799001 ASSAY TIP ELEC 487 đ 424 đ 0 đ
35 11706802001 ASSAY CUP ELEC 2010 487 đ 424 đ 0 đ
36 11706802001 ASSAY CUP ELEC 2010 487 đ 424 đ 0 đ
37 11731629322 CEA RP ELECSYS KIT 44.895 đ 0 đ 0 đ
38 11731645322 CEA CALSET GEN.2 305.943 đ 0 đ 0 đ
39 11732277122 UNIVERSAL DILUENT ELEC 856.648 đ 0 đ 0 đ
40 11776223190 CA 125 G2 ELECSYS COBAS E100 78.566 đ 0 đ 0 đ
41 11776258122 CA 72-4 RP ELEC 78.566 đ 0 đ 0 đ
42 11776274122 CA 72-4 CASET ELEC 458.916 đ 0 đ 0 đ
43 11776452122 PRECICTR TUMOR MARKER ELEC 673.076 đ 0 đ 0 đ
44 11820966122 CYFRA RP ELEC 62.354 đ 0 đ 0 đ
45 11820974322 CYFRA CALSET 2 ELEC 458.916 đ 437.063 đ 0 đ
46 12172623122 CFAS LIPIDS 3X1ML 1.185.245 đ 0 đ 0 đ
47 1250 Chỉ thị hóa học 3M dùng cho máy tiệt khuẩn dụng cụ y tế 3.116 đ 110.000 đ 0 đ
48 1250 Chỉ thị hóa học 3M dùng cho máy tiệt khuẩn dụng cụ y tế 3.116 đ 2.833 đ 0 đ
49 20764949322 ASTL, 500T COBAS C,/INTEGRA 2.984 đ 2.713 đ 0 đ
50 20764949322 ASTL, 500T COBAS C,/INTEGRA 2.984 đ 2.713 đ 0 đ
51 20764957322 ALTL, 500T COBAS C/INTEGRA 2.984 đ 2.713 đ 0 đ
52 20767107322 TRIGL 250T COBAS C/INTEGRA 3.184 đ 2.895 đ 0 đ
53 4.2% w/v Sodium Bicarbonate 101.115 đ 0 đ 0 đ
54 4.2% w/v Sodium Bicarbonate 101.115 đ 0 đ 0 đ
55 a - Chymotrypsin 5000 4.389 đ 0 đ 0 đ
56 A.T Domperidon 2.310 đ 2.100 đ 0 đ
57 A.T Domperidon 2.310 đ 2.100 đ 0 đ
58 A.T Domperidon 2.310 đ 2.100 đ 0 đ
59 A.T Nitroglycerin inj 53.478 đ 49.980 đ 0 đ
60 A.T Nitroglycerin inj 53.478 đ 49.980 đ 0 đ
61 A.T Zinc 195 đ 170 đ 0 đ
62 Acabrose Tablets 50mg 2.200 đ 2.000 đ 0 đ
63 Acabrose Tablets 50mg 2.200 đ 2.000 đ 0 đ
64 Acabrose Tablets 50mg 2.200 đ 2.000 đ 0 đ
65 Acabrose Tablets 50mg 2.200 đ 2.000 đ 0 đ
66 Acepron 80 333 đ 290 đ 0 đ
67 Aceronko 1 505 đ 440 đ 0 đ
68 Acetazolamid 845 đ 0 đ 0 đ
69 Acetazolamid_PR 845 đ 0 đ 0 đ
70 Acid folic 190 đ 165 đ 0 đ
71 Acid folic 190 đ 165 đ 0 đ
72 Acid folic 190 đ 200 đ 0 đ
73 Acid folic 190 đ 200 đ 0 đ
74 Acid folic_PR 190 đ 0 đ 0 đ
75 Actelsar Hct 40mg/12,5mg 10.486 đ 9.800 đ 0 đ
76 Actelsar Hct 40mg/12,5mg 10.486 đ 9.800 đ 0 đ
77 Actelsar Hct 40mg/12,5mg 10.486 đ 9.800 đ 0 đ
78 Actelsar Hct 40mg/12,5mg 10.486 đ 9.800 đ 0 đ
79 Acyclovir Stella 200mg 1.430 đ 1.300 đ 0 đ
80 Acyclovir Stella 200mg 1.430 đ 1.300 đ 0 đ
81 Acyclovir Stella 200mg_PR 1.430 đ 0 đ 0 đ
82 Acyclovir Stella 800mg 4.400 đ 4.000 đ 0 đ
83 Acyclovir Stella 800mg 4.400 đ 4.000 đ 0 đ
84 Acyclovir Stella 800mg_PR 4.400 đ 0 đ 0 đ
85 Adazol 1.687 đ 0 đ 0 đ
86 Adrenalin 2.860 đ 1.312 đ 0 đ
87 Adrenalin 1mg/1ml 2.860 đ 0 đ 0 đ
88 Adrenalin 1mg/1ml 2.860 đ 0 đ 0 đ
89 Aerrane 283.498 đ 270.000 đ 0 đ
90 Aerrane 283.498 đ 270.000 đ 0 đ
91 Aerrane 283.498 đ 270.000 đ 0 đ
92 Agiclovir 800 1.265 đ 0 đ 0 đ
93 Agimidin_PR 632 đ 0 đ 0 đ
94 Agirenyl 299 đ 340 đ 0 đ
95 Agirenyl 299 đ 340 đ 0 đ
96 Agirenyl 299 đ 260 đ 0 đ
97 Agirenyl 299 đ 260 đ 0 đ
98 Agirenyl_PR 299 đ 0 đ 0 đ
99 Agirovastin 10 373 đ 410 đ 0 đ
100 Agirovastin 10 373 đ 410 đ 0 đ
101 Agirovastin 10 373 đ 410 đ 0 đ
102 AIA-PACK Diluent concentrate 389.760 đ 371.175 đ 0 đ
103 AIA-PACK Substrate Set II 1.039.106 đ 989.625 đ 0 đ
104 AIA-PACK Wash concentrate 389.760 đ 371.175 đ 0 đ
105 Airflat 80 965 đ 0 đ 0 đ
106 Airflat 80 965 đ 0 đ 0 đ
107 Airway (chắn lưỡi) size 0 - Greetmed 8.463 đ 0 đ 0 đ
108 Airway (chắn lưỡi) size 1 - Greetmed 5.500 đ 0 đ 0 đ
109 Airway (chắn lưỡi) size 2 - Greetmed 5.500 đ 5.000 đ 0 đ
110 Airway (chắn lưỡi) size 2 - Greetmed 5.500 đ 5.000 đ 0 đ
111 Air-X 120 1.501 đ 1.365 đ 0 đ
112 Air-X 120 1.501 đ 1.365 đ 0 đ
113 Air-X 120 1.501 đ 1.365 đ 0 đ
114 Air-X 120_PR 1.501 đ 0 đ 0 đ
115 Alcaine 0,5% Eye Drops 42.136 đ 0 đ 0 đ
116 Alcaine 0.5% 42.136 đ 39.380 đ 0 đ
117 Aldan Tablets 10 mg 862 đ 750 đ 0 đ
118 Aldan Tablets 10 mg_PR 862 đ 0 đ 0 đ
119 Aldarone 3.080 đ 2.800 đ 0 đ
120 Aldarone 3.080 đ 2.800 đ 0 đ
121 Alegysal 82.133 đ 76.760 đ 0 đ
122 Alegysal 82.133 đ 76.760 đ 0 đ
123 Alegysal 82.133 đ 76.760 đ 0 đ
124 Alegysal 82.133 đ 76.760 đ 0 đ
125 Alegysal 82.133 đ 76.760 đ 0 đ
126 Alegysal 82.133 đ 76.760 đ 0 đ
127 Alegysal_PR 82.133 đ 0 đ 0 đ
128 Alimemazin 2.640 đ 0 đ 0 đ
129 Alimemazin_PR 2.640 đ 0 đ 0 đ
130 Allopurinol Stella 300mg 1.150 đ 650 đ 0 đ
131 Allopurinol Stella 300mg_PR 1.150 đ 0 đ 0 đ
132 AlphaDHG 971 đ 0 đ 0 đ
133 Alsiful S.R. Tablets 10mg 8.538 đ 7.000 đ 0 đ
134 Alsiful S.R. Tablets 10mg 8.538 đ 7.000 đ 0 đ
135 Alsiful S.R. Tablets 10mg 8.538 đ 7.000 đ 0 đ
136 Amemoin tablet 3.190 đ 0 đ 0 đ
137 Amikan 38.520 đ 0 đ 0 đ
138 Aminoacid Kabi 5% 70.780 đ 65.100 đ 0 đ
139 Aminoacid Kabi 5% 70.780 đ 65.100 đ 0 đ
140 Amiparen-5 56.710 đ 53.000 đ 0 đ
141 Amitriptyline Hydrochloride 25mg 2.420 đ 2.200 đ 0 đ
142 Amoxicilin 250mg 603 đ 0 đ 0 đ
143 Amoxicilin 500mg 520 đ 0 đ 0 đ
144 Amoxicilin 500mg 520 đ 0 đ 0 đ
145 Ampu giúp thở Silicon người lớn (800ml) - Greetmed 173.250 đ 165.000 đ 0 đ
146 Andonbio 1.485 đ 1.350 đ 0 đ
147 Andonbio 1.485 đ 1.350 đ 0 đ
148 Angut 300 675 đ 580 đ 0 đ
149 Angut 300 675 đ 580 đ 0 đ
150 Angut 300 675 đ 580 đ 0 đ
151 Anios’Clean Excel D 5 lít 2.142.000 đ 2.100.000 đ 0 đ
152 Anti-A Monoclonal Reagent 540.225 đ 514.500 đ 0 đ
153 Anti-AB Monoclonal Reagent 698.250 đ 665.000 đ 0 đ
154 Anti-B Monoclonal Reagent 540.225 đ 514.500 đ 0 đ
155 Anti-D IgG/IgM Blend Reagent 1.071.000 đ 1.050.000 đ 0 đ
156 Áo cột sống Orbe 335M 346.500 đ 0 đ 0 đ
157 Áo phẫu thuật size L vô trùng 32.100 đ 30.000 đ 0 đ
158 Áo phẫu thuật size M vô trùng 32.100 đ 30.000 đ 0 đ
159 Apiryl 1 942 đ 820 đ 0 đ
160 Aquadetrim Vitamin D3 69.544 đ 64.995 đ 0 đ
161 Aquadetrim Vitamin D3 69.544 đ 64.995 đ 0 đ
162 Aquadetrim Vitamin D3_PR 69.544 đ 0 đ 0 đ
163 Aquima 3.630 đ 3.300 đ 0 đ
164 Aquima 3.630 đ 3.300 đ 0 đ
165 Aquima 3.630 đ 3.300 đ 0 đ
166 Aquima 3.630 đ 3.300 đ 0 đ
167 Aquima 3.630 đ 3.300 đ 0 đ
168 Aquima 3.630 đ 3.300 đ 0 đ
169 Aquima 3.630 đ 3.300 đ 0 đ
170 Aquima 3.630 đ 3.300 đ 0 đ
171 Aquima_PR 3.630 đ 0 đ 0 đ
172 Aremta 40.018 đ 37.400 đ 0 đ
173 Aremta_PR 40.018 đ 0 đ 0 đ
174 Arimenus 21.346 đ 0 đ 0 đ
175 Aspirin 81 - Agimexpharm 276 đ 0 đ 0 đ
176 Aspirin 81_PR 263 đ 0 đ 0 đ
177 Aspirin 81mg - Vidiphar 263 đ 0 đ 0 đ
178 Aspirin 81mg - Vidiphar_PR 263 đ 0 đ 0 đ
179 Asthmatin 4 1.496 đ 1.360 đ 0 đ
180 Astmodil 11.235 đ 10.500 đ 0 đ
181 Astmodil 11.235 đ 10.500 đ 0 đ
182 Astmodil_PR 11.235 đ 0 đ 0 đ
183 Atiglucinol inj 29.952 đ 0 đ 0 đ
184 Atilene 2.887 đ 0 đ 0 đ
185 Atisalbu chai 100ml 32.064 đ 0 đ 0 đ
186 Atisalbu chai 30ml 15.953 đ 29.967 đ 0 đ
187 Atisalbu gói 5ml 4.158 đ 14.910 đ 0 đ
188 Atisalbu gói 5ml 4.158 đ 3.780 đ 0 đ
189 Atocib 90 2.750 đ 2.500 đ 0 đ
190 Atracurium - Hameln 10mg/ml 48.150 đ 45.000 đ 0 đ
191 Atracurium - Hameln 10mg/ml 48.150 đ 45.000 đ 0 đ
192 Atracurium - Hameln 10mg/ml 48.150 đ 45.000 đ 0 đ
193 Atropin Sulphat 552 đ 480 đ 0 đ
194 Atropin Sulphat 552 đ 480 đ 0 đ
195 Atropin Sulphat 552 đ 480 đ 0 đ
196 Augmentin 1g 17.847 đ 16.680 đ 0 đ
197 Augmentin 1g_PR 22.251 đ 0 đ 0 đ
198 Augmentin 250mg/31,25mg 11.767 đ 10.998 đ 0 đ
199 Augmentin 250mg/31,25mg_PR 11.767 đ 0 đ 0 đ
200 Augmentin 625mg tablets 13.443 đ 11.936 đ 0 đ
201 Augmentin 625mg tablets 13.443 đ 11.936 đ 0 đ
202 Augmentin 625mg tablets_PR 13.443 đ 0 đ 0 đ
203 Avodart 18.464 đ 17.257 đ 0 đ
204 Avodart_PR 18.464 đ 0 đ 0 đ
205 Axitan 40mg 1.320 đ 1.200 đ 0 đ
206 Axitan 40mg 1.320 đ 1.200 đ 0 đ
207 Axitan 40mg_PR 1.320 đ 0 đ 0 đ
208 Axuka 0 đ 42.300 đ 0 đ
209 Azarga 5ml 326.340 đ 310.800 đ 0 đ
210 Azarga 5ml 326.340 đ 310.800 đ 0 đ
211 Azarga 5ml_PR 326.340 đ 0 đ 0 đ
212 Azicine 3.850 đ 3.500 đ 0 đ
213 Azicine 3.850 đ 3.500 đ 0 đ
214 Azicine 3.850 đ 3.600 đ 0 đ
215 Azicine 3.850 đ 3.600 đ 0 đ
216 Azicine 250mg 3.740 đ 3.400 đ 0 đ
217 Azicine 250mg 3.740 đ 3.400 đ 0 đ
218 Azicine 250mg_PR 3.740 đ 0 đ 0 đ
219 Azopt 122.535 đ 116.700 đ 0 đ
220 Azopt 122.535 đ 116.700 đ 0 đ
221 Azopt Drop 1 122.535 đ 116.700 đ 0 đ
222 Azopt_PR 122.535 đ 0 đ 0 đ
223 Bactamox 750 12.358 đ 11.550 đ 0 đ
224 Bactamox 750 12.358 đ 11.550 đ 0 đ
225 Bactamox 750_PR 12.358 đ 0 đ 0 đ
226 Balon ( Bóng Thở ) 96.728 đ 0 đ 0 đ
227 Bambec 6.033 đ 5.639 đ 0 đ
228 Bambec 6.033 đ 5.639 đ 0 đ
229 Bambec 6.033 đ 5.639 đ 0 đ
230 Bambec_PR 6.033 đ 0 đ 0 đ
231 Băng cá nhân (cái) 732 đ 637 đ 0 đ
232 Băng cá nhân (cái) 732 đ 690 đ 0 đ
233 Băng cá nhân (cái) 732 đ 637 đ 0 đ
234 Băng cá nhân (cái)_PR 701 đ 0 đ 0 đ
235 Băng chun 2 móc - Quang Mậu 12.840 đ 12.000 đ 0 đ
236 Băng chun 2 móc - Quang Mậu_PR 10.881 đ 0 đ 0 đ
237 Băng chun 3 móc - Quang Mậu 17.120 đ 16.000 đ 0 đ
238 Băng chun 3 móc - Quang Mậu_PR 16.927 đ 0 đ 0 đ
239 Băng cuộn y tế 0.09m x 2m - Bảo Thạch 1.320 đ 1.200 đ 0 đ
240 Băng dính cuộn softcloth - 2764 189.840 đ 180.800 đ 0 đ
241 Băng dính cuộn softcloth - 2764 189.840 đ 180.800 đ 0 đ
242 Băng gạc vô trùng dùng cho các vết bỏng và vết thương bề mặt (URGO BURNS & GRAZES) 26.322 đ 0 đ 0 đ
243 Băng keo chỉ thị nhiệt - 1322-12 115.500 đ 105.000 đ 0 đ
244 Băng keo chỉ thị nhiệt - 1322-12 115.500 đ 110.000 đ 0 đ
245 Băng keo chỉ thị nhiệt - 1322-12 115.500 đ 110.000 đ 0 đ
246 Băng keo giấy y tế - 1533-1 166.110 đ 32.770 đ 0 đ
247 Băng keo hấp khí EO 336.000 đ 320.000 đ 0 đ
248 Băng keo hấp khí EO 336.000 đ 320.000 đ 0 đ
249 Băng keo hấp khí EO 336.000 đ 320.000 đ 0 đ
250 Băng keo lụa 2.5x5 (Cm) 28.676 đ 26.800 đ 0 đ
251 Băng keo lụa 2.5x5 (Cm)_PR 25.145 đ 0 đ 0 đ
252 Băng mắt chiếu vàng da Eyecare 60.455 đ 56.500 đ 0 đ
253 Băng mắt chiếu vàng da Eyecare 60.455 đ 56.500 đ 0 đ
254 Băng phim trong tegaderm vô trùng - 1626W 4.895 đ 0 đ 0 đ
255 Bao bọc camera dùng trong thủ thuật, phẫu thuật các loại, các cỡ 18.190 đ 9.500 đ 0 đ
256 Bao bọc camera dùng trong thủ thuật, phẫu thuật các loại, các cỡ 18.190 đ 17.000 đ 0 đ
257 Bao bọc camera dùng trong thủ thuật, phẫu thuật các loại, các cỡ 18.190 đ 15.000 đ 0 đ
258 Bao bọc camera dùng trong thủ thuật, phẫu thuật các loại, các cỡ 18.190 đ 15.000 đ 0 đ
259 Bao cao su tránh thai Beautiful Dream 758 đ 660 đ 0 đ
260 Bao cao su tránh thai Beautiful Dream 758 đ 660 đ 0 đ
261 Bart 8.346 đ 7.800 đ 0 đ
262 Bart 8.346 đ 7.800 đ 0 đ
263 Bart 8.346 đ 7.800 đ 0 đ
264 Bart 8.346 đ 7.800 đ 0 đ
265 Bart 8.346 đ 7.800 đ 0 đ
266 Bart 8.346 đ 7.800 đ 0 đ
267 Bart_PR 8.025 đ 0 đ 0 đ
268 Basethyrox 845 đ 735 đ 0 đ
269 Basethyrox 845 đ 735 đ 0 đ
270 Basethyrox 845 đ 735 đ 0 đ
271 Bepanthen balm 59.567 đ 55.671 đ 0 đ
272 Bepanthen balm 59.567 đ 55.671 đ 0 đ
273 Berlthyrox 100 615 đ 535 đ 0 đ
274 Berlthyrox 100_PR 615 đ 0 đ 0 đ
275 Berodual 138.939 đ 132.323 đ 0 đ
276 Berodual 138.939 đ 132.323 đ 0 đ
277 Berodual_PR 138.938 đ 0 đ 0 đ
278 Be-Stedy 24 2.402 đ 2.184 đ 0 đ
279 Betaloc Zok 25mg 4.827 đ 4.389 đ 0 đ
280 Betaloc Zok 25mg 4.827 đ 4.389 đ 0 đ
281 Betaloc Zok 25mg_PR 4.827 đ 0 đ 0 đ
282 Betaserc 24mg 6.379 đ 5.962 đ 0 đ
283 Betaserc 24mg 6.379 đ 5.962 đ 0 đ
284 Betaserc 24mg 6.379 đ 5.962 đ 0 đ
285 Betaserc 24mg_PR 6.379 đ 0 đ 0 đ
286 BFS - Amiron 25.680 đ 24.000 đ 0 đ
287 BFS - Amiron 25.680 đ 24.000 đ 0 đ
288 BFS - Amiron 25.680 đ 24.000 đ 0 đ
289 BFS-Furosemide 40mg/4 ml 10.111 đ 9.450 đ 0 đ
290 BFS-Furosemide 40mg/4 ml 10.111 đ 9.450 đ 0 đ
291 BFS-Furosemide 40mg/4 ml 10.111 đ 9.450 đ 0 đ
292 BFS-Furosemide 40mg/4 ml 10.111 đ 9.450 đ 0 đ
293 BFS-Furosemide 40mg/4 ml 10.111 đ 9.450 đ 0 đ
294 BFS-Furosemide 40mg/4 ml 10.111 đ 9.450 đ 0 đ
295 BFS-Furosemide 40mg/4 ml 10.111 đ 9.450 đ 0 đ
296 BFS-Furosemide 40mg/4 ml 10.111 đ 9.450 đ 0 đ
297 BFS-Hyoscin 40mg/2ml 15.729 đ 14.700 đ 0 đ
298 BFS-Hyoscin 40mg/2ml 15.729 đ 14.700 đ 0 đ
299 BFS-Nabica 8,4% 21.121 đ 0 đ 0 đ
300 BFS-Nabica 8,4% 21.121 đ 0 đ 0 đ
301 BFS-Nabica 8,4% 21.121 đ 0 đ 0 đ
302 BFS-Naloxone 31.458 đ 29.400 đ 0 đ
303 BFS-Naloxone 31.458 đ 29.400 đ 0 đ
304 BFS-Naloxone 31.458 đ 29.400 đ 0 đ
305 BFS-Naloxone 31.458 đ 29.400 đ 0 đ
306 BFS-Noradrenalin 4mg 72.760 đ 0 đ 0 đ
307 BFS-Tranexamic 500mg/10ml 14.980 đ 14.000 đ 0 đ
308 Bibonlax 5g 13.910 đ 0 đ 0 đ
309 Bibonlax 5g_PR 13.910 đ 0 đ 0 đ
310 Bicebid 100 893 đ 777 đ 0 đ
311 Bicebid 100 893 đ 777 đ 0 đ
312 Bicebid 100 893 đ 777 đ 0 đ
313 Bicebid 100_PR 893 đ 0 đ 0 đ
314 Bidiclor 500 6.741 đ 0 đ 0 đ
315 Bidiferon 676 đ 588 đ 0 đ
316 Bidiferon 676 đ 588 đ 0 đ
317 Bi-Level Quality Control Kit 1.193.400 đ 1.170.000 đ 0 đ
318 Bình hút áp lực âm - Sintrue 66.500 đ 0 đ 0 đ
319 Bình hút đàm kín - Greetmed 379.680 đ 0 đ 0 đ
320 Bình thông phổi - Sintrue 90.682 đ 0 đ 0 đ
321 Binystar 1.063 đ 925 đ 0 đ
322 Binystar_PR 1.063 đ 0 đ 0 đ
323 BIO-CK APTT Kaolin - 13560 3 477.968 đ 455.208 đ 0 đ
324 Biopacol 2.090 đ 1.900 đ 0 đ
325 BIO-TP Prothrombin Time (PT) - 13880 25 3.918.426 đ 2.273.597 đ 0 đ
326 BIO-TP Prothrombin Time (PT) - 13880 4 645.387 đ 363.776 đ 0 đ
327 Biragan 300 2.055 đ 0 đ 0 đ
328 Bisnol 4.345 đ 3.950 đ 0 đ
329 Bisnol 4.345 đ 3.950 đ 0 đ
330 Bisnol 4.345 đ 3.950 đ 0 đ
331 Bisnol 4.345 đ 3.950 đ 0 đ
332 Bisostad 5 850 đ 725 đ 0 đ
333 Bisostad 5 850 đ 725 đ 0 đ
334 Bisostad 5 850 đ 725 đ 0 đ
335 Bisostad 5 850 đ 725 đ 0 đ
336 Bisostad 5 850 đ 725 đ 0 đ
337 Bisostad 5_PR 850 đ 0 đ 0 đ
338 Biviantac 1.650 đ 1.500 đ 0 đ
339 Biviantac 1.650 đ 1.500 đ 0 đ
340 Bloci 3.795 đ 0 đ 0 đ
341 Bluecezin 4.279 đ 0 đ 0 đ
342 Bộ bình rửa mũi Nasopure_PR 225.435 đ 0 đ 0 đ
343 Bộ dây truyền dịch MPV sử dụng một lần kim thường 4.620 đ 4.200 đ 0 đ
344 Bộ dây truyền dịch MPV sử dụng một lần kim thường 4.620 đ 4.200 đ 0 đ
345 Bộ định danh IVD NK-IDS 14GNR 42.018 đ 0 đ 0 đ
346 Bộ đón bé chào đời 6 món 126.000 đ 110.000 đ 0 đ
347 Bộ đón bé chào đời 6 món 126.000 đ 120.000 đ 0 đ
348 Bộ gây tê ngoài màng cứng Perifix One 421 Complete Set 303.045 đ 358.615 đ 0 đ
349 Bộ hút điều kinh Nam Phụng 58.422 đ 0 đ 0 đ
350 Bộ Nẹp khóa đầu dưới xương quay, phải trái, các cỡ 10.098.000 đ 0 đ 0 đ
351 Bộ rửa dạ dày - Greetmed 96.728 đ 0 đ 0 đ
352 Bộ trang phục phòng dịch dùng nhiều lần - Cao Mai 107.000 đ 100.000 đ 0 đ
353 Bộ trang phục phòng dịch dùng nhiều lần - Cao Mai 107.000 đ 100.000 đ 0 đ
354 Bộ trang phục phòng dịch dùng nhiều lần - Cao Mai 107.000 đ 100.000 đ 0 đ
355 Bộ trang phục phòng dịch y tế - Đức Minh 31.030 đ 29.000 đ 0 đ
356 Bolabio 5.390 đ 4.900 đ 0 đ
357 Bơm tiêm 1cc U-40 Insulin_PR 3.188 đ 0 đ 0 đ
358 Bơm tiêm 50ml đầu khóa (Luer Lock Tip) 19.260 đ 0 đ 0 đ
359 Bơm tiêm điện 190mL Syringe and QFT (pouch) - ZY6322 324.135 đ 308.700 đ 0 đ
360 Bơm tiêm điện 190mL Syringe and QFT (pouch) - ZY6322 324.135 đ 308.700 đ 0 đ
361 Bơm tiêm sử dụng 1 lần loại 10ml - VinaHK 1.138 đ 990 đ 0 đ
362 Bơm tiêm sử dụng 1 lần loại 10ml - VinaHK 1.138 đ 990 đ 0 đ
363 Bơm tiêm sử dụng 1 lần loại 1ml - VinaHK 748 đ 651 đ 0 đ
364 Bơm tiêm sử dụng 1 lần loại 1ml - VinaHK 748 đ 651 đ 0 đ
365 Bơm tiêm sử dụng 1 lần loại 20ml - VinaHK 2.310 đ 2.100 đ 0 đ
366 Bơm tiêm sử dụng 1 lần loại 20ml - VinaHK 2.310 đ 2.100 đ 0 đ
367 Bơm tiêm sử dụng 1 lần loại 3ml - VinaHK 748 đ 651 đ 0 đ
368 Bơm tiêm sử dụng 1 lần loại 3ml - VinaHK 748 đ 651 đ 0 đ
369 Bơm tiêm sử dụng 1 lần loại 50ml - VinaHK 5.060 đ 4.600 đ 0 đ
370 Bơm tiêm sử dụng 1 lần loại 5ml - VinaHK 748 đ 651 đ 0 đ
371 Bơm tiêm sử dụng 1 lần loại 5ml - VinaHK 748 đ 651 đ 0 đ
372 Bominity 5.497 đ 4.998 đ 0 đ
373 Bông băng mắt (Cái) 22.972 đ 0 đ 0 đ
374 Bông băng mắt 5m x 7cm (tiệt trùng) - Bảo Thạch 22.972 đ 2.147 đ 0 đ
375 Bông hút (gói 1.000 gram) - Bảo Thạch 189.000 đ 180.000 đ 0 đ
376 Bông không thấm nước (bông mỡ) - Bảo Thạch 177.975 đ 0 đ 0 đ
377 Bông lọc khuẩn - Greetmed 37.450 đ 29.357 đ 0 đ
378 Bông lọc khuẩn - Greetmed 37.450 đ 31.500 đ 0 đ
379 Bông lọc khuẩn - Greetmed 37.450 đ 31.500 đ 0 đ
380 Bông lọc khuẩn - Greetmed 37.450 đ 35.000 đ 0 đ
381 Bông lọc khuẩn - Greetmed 37.450 đ 35.000 đ 0 đ
382 Bông viên 500 gram - Bảo Thạch 120.750 đ 115.000 đ 0 đ
383 Bông viên 500 gram - Bảo Thạch 120.750 đ 115.000 đ 0 đ
384 Bông y tế 1 kg - Bảo Thạch 189.000 đ 180.000 đ 0 đ
385 Bông y tế 25 gram - Trung Tín 5.500 đ 5.000 đ 0 đ
386 Bonlutin 5.671 đ 5.300 đ 0 đ
387 Bonlutin_PR 5.671 đ 0 đ 0 đ
388 Bột bó 4 in (size 10 x 2.7m) - Greetmed 26.750 đ 25.000 đ 0 đ
389 Bột bó 6 in ( size 15 x 4.5m) - Greetmed 34.240 đ 32.000 đ 0 đ
390 Bột than hoạt tính - Thiên Trang 74 đ 0 đ 0 đ
391 Bourabia-8 5.170 đ 4.700 đ 0 đ
392 Bourabia-8_PR 5.170 đ 0 đ 0 đ
393 Bricanyl 12.829 đ 11.990 đ 0 đ
394 Brieka 75mg 5.905 đ 5.519 đ 0 đ
395 Brieka 75mg_PR 5.905 đ 0 đ 0 đ
396 Bromhexin Actavis 8mg 631 đ 0 đ 0 đ
397 Bromhexin Actavis 8mg 631 đ 0 đ 0 đ
398 Bromhexin Actavis 8mg_PR 631 đ 0 đ 0 đ
399 Bromhexine A.T 5.478 đ 0 đ 0 đ
400 Bupivacaine Aguettant 5mg/ml 49.218 đ 45.999 đ 0 đ
401 Buscopan 9.590 đ 8.963 đ 0 đ
402 Buto-Asma 56.708 đ 0 đ 0 đ
403 Buto-Asma 56.708 đ 0 đ 0 đ
404 Cadirovib 9.630 đ 9.000 đ 0 đ
405 Cadirovib 9.630 đ 9.000 đ 0 đ
406 Cadirovib_PR 9.630 đ 0 đ 0 đ
407 Caditor 40 1.985 đ 1.800 đ 0 đ
408 Caditor 40 1.985 đ 1.800 đ 0 đ
409 Caditor 40 1.985 đ 1.800 đ 0 đ
410 Caditor 40 1.985 đ 1.800 đ 0 đ
411 Calci clorid 1.386 đ 0 đ 0 đ
412 Calci clorid 500mg/ 5ml 1.036 đ 885 đ 0 đ
413 Calci clorid 500mg/ 5ml 1.036 đ 885 đ 0 đ
414 Calcium Chloride 0.025M 1.836.000 đ 1.800.000 đ 0 đ
415 Camisept 48.150 đ 0 đ 0 đ
416 Cammic 2.695 đ 2.450 đ 0 đ
417 Cammic 2.695 đ 2.450 đ 0 đ
418 Captopril Stella 25mg 575 đ 490 đ 0 đ
419 Captopril Stella 25mg 575 đ 490 đ 0 đ
420 Captopril Stella 25mg 575 đ 500 đ 0 đ
421 Captopril Stella 25mg 575 đ 500 đ 0 đ
422 Captopril Stella 25mg 575 đ 500 đ 0 đ
423 Captopril Stella 25mg 575 đ 500 đ 0 đ
424 Captopril Stella 25mg_PR 575 đ 0 đ 0 đ
425 Carbamazepin 200 mg 1.062 đ 0 đ 0 đ
426 Cary Blair 12.358 đ 0 đ 0 đ
427 Casset Infiniti 2.653.295 đ 0 đ 0 đ
428 Cassette Infiniti, tip 0.9mm 8065752087 2.653.295 đ 0 đ 0 đ
429 Catheter tĩnh mạch trung tâm Certofix Duo 720 Econoline 605.115 đ 0 đ 0 đ
430 Catheter tĩnh mạch trung tâm Certofix Duo V 720 605.115 đ 0 đ 0 đ
431 Catheter tĩnh mạch trung tâm Certofix Protect Trio V720 676.200 đ 0 đ 0 đ
432 Cavinton 3.003 đ 0 đ 0 đ
433 Cavinton_PR 3.003 đ 0 đ 0 đ
434 Cebest 100mg 9.416 đ 8.800 đ 0 đ
435 Cebest 100mg_PR 9.416 đ 0 đ 0 đ
436 Cebest 50mg 6.955 đ 6.500 đ 0 đ
437 Cebest 50mg 6.955 đ 6.955 đ 0 đ
438 Cebest 50mg_PR 7.441 đ 0 đ 0 đ
439 Cefaclor Stada 500mg capsules 10.689 đ 9.990 đ 0 đ
440 Cefanew 4.180 đ 0 đ 0 đ
441 Ceftriaxon EG 1g/10ml 11.235 đ 10.500 đ 0 đ
442 Ceftrione 1g 15.729 đ 0 đ 0 đ
443 Cefubi -100DT 6.741 đ 6.300 đ 0 đ
444 Celebrex 12.746 đ 11.913 đ 0 đ
445 Celofin 200 900 đ 783 đ 0 đ
446 Cepemid 1,5g 207.900 đ 0 đ 0 đ
447 Cephalexin 500mg Vidipha 1.069 đ 930 đ 0 đ
448 Cephalexin 500mg Vidipha_PR 1.069 đ 0 đ 0 đ
449 Cephalexin PMP 500 1.518 đ 1.380 đ 0 đ
450 Cephalexin PMP 500 1.518 đ 1.380 đ 0 đ
451 Cerebrolysin 10ml 106.501 đ 0 đ 0 đ
452 Cervix - set tape 0.5cm - 2xHRN45 535.704 đ 0 đ 0 đ
453 Cetirizine Stella 10mg 459 đ 400 đ 0 đ
454 Cevit 500 1.386 đ 0 đ 0 đ
455 Cezmeta 1.035 đ 900 đ 0 đ
456 Chai cấy máu hai pha 60.556 đ 0 đ 0 đ
457 Chất nhuộm bao Mede-Blu 132.300 đ 126.000 đ 0 đ
458 Chất nhuộm bao Mede-Blu 132.300 đ 126.000 đ 0 đ
459 Chỉ không tan tổng hợp CARELON® (Nylon) số 1, dài 75 cm, kim tam giác 3/8c, dài 40 mm 19.260 đ 0 đ 0 đ
460 Chỉ không tan tổng hợp CARELON® (Nylon) số 10/0, dài 30 cm, 2 kim hình thang 3/8c, dài 6 mm 130.935 đ 0 đ 0 đ
461 Chỉ không tan tổng hợp CARELON® (Nylon) số 10/0, dài 30 cm, 2 kim hình thang 3/8c, dài 6 mm, M02HH06L30 130.935 đ 0 đ 0 đ
462 Chỉ không tan tổng hợp CARELON® (Nylon) số 2/0, dài 75 cm, kim tam giác 3/8c, dài 26 mm 18.200 đ 17.010 đ 0 đ
463 Chỉ không tan tổng hợp CARELON® (Nylon) số 2/0, dài 75 cm, kim tam giác 3/8c, dài 30 mm 16.948 đ 17.010 đ 0 đ
464 Chỉ không tan tổng hợp CARELON® (Nylon) số 3/0, dài 75 cm, kim tam giác 3/8c, dài 26 mm 18.200 đ 17.010 đ 0 đ
465 Chỉ không tan tổng hợp CARELON® (Nylon) số 3/0, dài 75 cm, kim tam giác 3/8c, dài 26 mm 18.200 đ 17.010 đ 0 đ
466 Chỉ không tan tổng hợp CARELON® (Nylon) số 4/0, dài 75 cm, kim tam giác 3/8c, dài 18 mm 19.099 đ 17.850 đ 0 đ
467 Chỉ không tan tổng hợp CARELON® (Nylon) số 4/0, dài 75 cm, kim tam giác 3/8c, dài 18 mm 19.099 đ 17.850 đ 0 đ
468 Chỉ không tan tổng hợp CARELON® (Nylon) số 5/0, dài 75 cm, kim tam giác 3/8c, dài 16 mm 20.715 đ 0 đ 0 đ
469 Chỉ không tan tổng hợp CARELON® (Nylon) số 6/0, dài 75 cm, kim tam giác 1/2c, dài 13 mm, M07D13 45.945 đ 17.000 đ 0 đ
470 Chỉ không tan tổng hợp CARELON® (Nylon) số 6/0, dài 75 cm, kim tam giác 1/2c, dài 13 mm, M07D13 45.945 đ 42.940 đ 0 đ
471 Chỉ không tan tổng hợp TRUSTILENE® (Polypropylene) số 2/0, dài 90 cm, 2 kim tròn đầu cắt 1/2c, dài 26 mm, PP30MM26L90 78.591 đ 0 đ 0 đ
472 Chỉ không tan tự nhiên CARESILK® (Silk) số 2/0, dài 75 cm, kim tam giác 3/8c, dài 24 mm, S30E24 23.005 đ 0 đ 0 đ
473 Chỉ không tan tự nhiên CARESILK® (Silk) số 2/0, dài 75 cm, kim tròn 1/2c, dài 26 mm, S30A26 23.005 đ 0 đ 0 đ
474 Chỉ không tan tự nhiên CARESILK® (Silk) số 3/0, dài 75 cm, kim tam giác 3/8c, dài 18 mm, S20E18 23.005 đ 0 đ 0 đ
475 Chỉ không tan tự nhiên CARESILK® (Silk) số 3/0, dài 75 cm, kim tròn 1/2c, dài 26 mm, S20A26 18.190 đ 0 đ 0 đ
476 Chỉ không tan tự nhiên CARESILK® (Silk) số 4/0, dài 75 cm, kim tam giác 3/8c, dài 18 mm, S15E18 23.005 đ 0 đ 0 đ
477 Chỉ không tan tự nhiên CARESILK® (Silk) số 6/0, dài 75 cm, kim tam giác 3/8c, dài 13 mm, S07E13 41.730 đ 0 đ 0 đ
478 Chỉ phẫu thuật coated VICRYL số 0 - W9988 106.732 đ 0 đ 0 đ
479 Chỉ phẫu thuật coated VICRYL số 1 - W9391 106.732 đ 0 đ 0 đ
480 Chỉ phẫu thuật coated VICRYL số 2/0 - W9985 97.744 đ 0 đ 0 đ
481 Chỉ phẫu thuật VICRYL PLUS số 3/0 - VCP316H 98.868 đ 0 đ 0 đ
482 Chỉ Safil 2/0 Violet - C1048042 80.250 đ 0 đ 0 đ
483 Chỉ Safil 3/0 Violet - C1048041 77.040 đ 0 đ 0 đ
484 Chỉ Safil 4/0 Violet - C1048013 80.250 đ 0 đ 0 đ
485 Chỉ Safil số 0 Violet - C1048556 84.637 đ 0 đ 0 đ
486 Chỉ Safil số 1/0 Violet - C1048557 85.600 đ 80.000 đ 0 đ
487 Chỉ tan chậm tự nhiên TRUSTIGUT® (C) (Chromic Catgut) số 0, dài 75 cm, kim tròn 1/2c, dài 36 mm 27.820 đ 0 đ 0 đ
488 Chỉ tan chậm tự nhiên TRUSTIGUT® (C) (Chromic Catgut) số 1, dài 75 cm, kim tròn 1/2c, dài 40 mm 29.211 đ 27.300 đ 0 đ
489 Chỉ tan chậm tự nhiên TRUSTIGUT® (C) (Chromic Catgut) số 1, dài 75 cm, kim tròn 1/2c, dài 40 mm 29.211 đ 27.300 đ 0 đ
490 Chỉ tan chậm tự nhiên TRUSTIGUT® (C) (Chromic Catgut) số 2/0, dài 75 cm, kim tròn 1/2c, dài 26 mm 27.820 đ 24.200 đ 0 đ
491 Chỉ tan chậm tự nhiên TRUSTIGUT® (C) (Chromic Catgut) số 2/0, dài 75 cm, kim tròn 1/2c, dài 26 mm 27.820 đ 24.200 đ 0 đ
492 Chỉ tan chậm tự nhiên TRUSTIGUT® (C) (Chromic Catgut) số 2/0, dài 75 cm, kim tròn 1/2c, dài 26 mm 27.820 đ 26.000 đ 0 đ
493 Chỉ tan chậm tự nhiên TRUSTIGUT® (C) (Chromic Catgut) số 3/0, dài 75 cm, kim tròn 1/2c, dài 26 mm 30.334 đ 28.350 đ 0 đ
494 Chỉ tan chậm tự nhiên TRUSTIGUT® (C) (Chromic Catgut) số 4/0, dài 75 cm, kim tròn 1/2c, dài 26 mm 28.649 đ 26.775 đ 0 đ
495 Chỉ tan nhanh tự nhiên TRUSTIGUT® (N) (Plain Catgut) số 2/0, dài 75 cm, kim tròn 1/2c, dài 26 mm 27.927 đ 26.100 đ 0 đ
496 Chỉ tan nhanh tự nhiên TRUSTIGUT® (N) (Plain Catgut) số 2/0, dài 75 cm, kim tròn 1/2c, dài 26 mm 27.927 đ 26.100 đ 0 đ
497 Chỉ tan nhanh tự nhiên TRUSTIGUT® (N) (Plain Catgut) số 3/0, dài 75 cm, kim tròn 1/2c, dài 26 mm 42.318 đ 27.700 đ 0 đ
498 Chỉ thép CARESTEEL® khâu xương bánh chè (Patella Set) số 7, dài 60 cm, kim tam giác 1/2c, dài 120 mm 288.750 đ 0 đ 0 đ
499 Cidex OPA 3.78L 935.581 đ 891.030 đ 0 đ
500 Cidex OPA 3.78L 935.581 đ 891.030 đ 0 đ
501 Cidezyme 1L 596.408 đ 568.008 đ 0 đ
502 Cidezyme 1L 596.408 đ 568.008 đ 0 đ
503 Ciforkid 250 12.840 đ 12.000 đ 0 đ
504 Ciforkid 250 12.840 đ 12.000 đ 0 đ
505 Ciforkid 250_PR 12.840 đ 0 đ 0 đ
506 Ciloxan 73.830 đ 0 đ 0 đ
507 Ciloxan_PR 73.830 đ 0 đ 0 đ
508 Cinnarizin 55 đ 50 đ 0 đ
509 Cinnarizin 55 đ 50 đ 0 đ
510 Cinnarizin 55 đ 50 đ 0 đ
511 Cinnarizin_PR 55 đ 0 đ 0 đ
512 Ciprobid 83.888 đ 78.400 đ 0 đ
513 Ciprobid 83.888 đ 78.400 đ 0 đ
514 Citopcin Injection 400mg/200ml 67.410 đ 75.000 đ 0 đ
515 Citopcin Injection 400mg/200ml 67.410 đ 75.000 đ 0 đ
516 Clabact 500 4.895 đ 4.450 đ 0 đ
517 Claminat 500 mg/ 125 mg 10.486 đ 0 đ 0 đ
518 Claminat 600 31.458 đ 0 đ 0 đ
519 Clarithromycin Stella 500mg 5.778 đ 5.500 đ 0 đ
520 Clarithromycin Stella 500mg 5.778 đ 5.500 đ 0 đ
521 Cleanac 3 -T438D 2.856.000 đ 2.800.000 đ 0 đ
522 Cleanac -T438 2.856.000 đ 2.800.000 đ 0 đ
523 Clindamycin-Hameln 150mg/ml 98.440 đ 92.000 đ 0 đ
524 Clindastad 150 1.320 đ 1.100 đ 0 đ
525 Clindastad 150 1.320 đ 1.100 đ 0 đ
526 Clindastad 150 1.320 đ 1.100 đ 0 đ
527 Clinoleic 20% 178.500 đ 170.000 đ 0 đ
528 Clisma-lax 57.780 đ 0 đ 0 đ
529 Clopistad 5.390 đ 4.900 đ 0 đ
530 Clopistad_PR 5.390 đ 0 đ 0 đ
531 Clorpheniramin 34 đ 35 đ 0 đ
532 Clorpheniramin 34 đ 35 đ 0 đ
533 Clorpheniramin 34 đ 35 đ 0 đ
534 Clorpheniramin 4 109 đ 95 đ 0 đ
535 Clorpheniramin 4 109 đ 95 đ 0 đ
536 Clorpheniramin 4_PR 109 đ 0 đ 0 đ
537 Co-Diovan 80mg/12.5mg 10.686 đ 9.987 đ 0 đ
538 Colchicin 338 đ 270 đ 0 đ
539 Colchicin 338 đ 270 đ 0 đ
540 Colchicin 338 đ 270 đ 0 đ
541 Colchicine Stella 1 mg 1.150 đ 1.000 đ 0 đ
542 Colchicine Stella 1 mg 1.150 đ 1.150 đ 0 đ
543 Colchicine Stella 1 mg_PR 1.150 đ 0 đ 0 đ
544 Colestrim Supra 7.490 đ 7.000 đ 0 đ
545 Combigan 192.689 đ 183.514 đ 0 đ
546 Combigan 192.689 đ 183.514 đ 0 đ
547 Combigan_PR 192.689 đ 0 đ 0 đ
548 Comirnaty (Covid 19 mRNA) 0 đ 0 đ 0 đ
549 Companity 3.630 đ 3.300 đ 0 đ
550 Companity 3.630 đ 3.300 đ 0 đ
551 Companity 3.630 đ 3.300 đ 0 đ
552 Companity_PR 3.630 đ 0 đ 0 đ
553 Cồn 70 (lít) 36.380 đ 34.000 đ 0 đ
554 Cồn 70 (lít) 36.380 đ 34.000 đ 0 đ
555 Cồn 90 độ - Phú An 37.450 đ 35.000 đ 0 đ
556 Cồn boric 3% 8.346 đ 6.300 đ 0 đ
557 Cồn boric 3% 8.346 đ 7.800 đ 0 đ
558 Cồn boric 3% 8.346 đ 7.800 đ 0 đ
559 Cồn boric 3% 8.346 đ 7.800 đ 0 đ
560 Cồn boric 3%_PR 8.346 đ 0 đ 0 đ
561 Concor 2.5mg 3.461 đ 3.147 đ 0 đ
562 Concor 2.5mg 3.461 đ 3.147 đ 0 đ
563 Concor 2.5mg_PR 3.461 đ 0 đ 0 đ
564 Concor 5mg 4.719 đ 4.290 đ 0 đ
565 Concor 5mg_PR 4.719 đ 0 đ 0 đ
566 Conipa Pure 4.950 đ 4.500 đ 0 đ
567 Conipa Pure 4.950 đ 4.500 đ 0 đ
568 Conipa Pure 4.950 đ 4.500 đ 0 đ
569 Conipa Pure_PR 4.950 đ 0 đ 0 đ
570 Cordarone 7.222 đ 0 đ 0 đ
571 Cordarone 7.222 đ 0 đ 0 đ
572 Cordarone_PR 7.225 đ 0 đ 0 đ
573 Coryol 12.5mg 4.573 đ 3.440 đ 0 đ
574 Covid 19 vaccine AstraZeneca 0 đ 0 đ 0 đ
575 Cravit 0.5% 94.711 đ 88.515 đ 0 đ
576 Cravit 1.5% 121.798 đ 115.999 đ 0 đ
577 Cravit 1.5% 121.798 đ 115.999 đ 0 đ
578 Cravit 1.5% 121.798 đ 115.999 đ 0 đ
579 Cravit 1.5% 121.798 đ 115.999 đ 0 đ
580 Cravit 1.5% 121.798 đ 115.999 đ 0 đ
581 Cravit 1.5% 121.798 đ 115.999 đ 0 đ
582 Cravit 1.5%_PR 121.798 đ 0 đ 0 đ
583 Creon 25000 16.128 đ 0 đ 0 đ
584 Creon 25000_PR 16.128 đ 0 đ 0 đ
585 Crestor 10mg 15.571 đ 14.553 đ 0 đ
586 Crestor 10mg_PR 1.963 đ 0 đ 0 đ
587 Cuộn khăn lót bàn khám - Thời Thanh Bình 2.203.200 đ 0 đ 0 đ
588 Curam 625mg 5.420 đ 4.589 đ 0 đ
589 Curam 625mg 5.420 đ 4.589 đ 0 đ
590 Cyclindox 100mg 1.650 đ 1.500 đ 0 đ
591 Cyclindox 100mg 1.650 đ 1.500 đ 0 đ
592 Cyclindox 100mg_PR 1.650 đ 0 đ 0 đ
593 Cyplosart plus 50/12,5 FC tablets 6.398 đ 5.980 đ 0 đ
594 Cyplosart plus 50/12,5 FC tablets 6.398 đ 5.980 đ 0 đ
595 Dafilon Blue 1 (4) 75cm DS30 - C0935492 42.318 đ 39.550 đ 0 đ
596 Dafilon Blue 2/0 (3) 75cm DS24 - C0935360 42.318 đ 39.550 đ 0 đ
597 Dafilon Blue 3/0 (2) 75cm DS24 - C0935352 42.318 đ 39.550 đ 0 đ
598 Dafilon Blue 3/0 (2) 75cm DS24 - C0935352 42.318 đ 39.550 đ 0 đ
599 Dafilon Blue 4/0 (1.5) 75cm DS19 - C0935204 29.127 đ 27.222 đ 0 đ
600 Daflon 500mg 3.932 đ 3.258 đ 0 đ
601 Daflon 500mg_PR 3.583 đ 0 đ 0 đ
602 Đai Cột Sống L1 Số 1 90.682 đ 0 đ 0 đ
603 Đai Cột Sống L1 Số 10 90.682 đ 0 đ 0 đ
604 Đai Cột Sống L1 Số 7 90.682 đ 48.000 đ 0 đ
605 Đai Cột Sống L1 Số 8 107.000 đ 48.000 đ 0 đ
606 Đai Cột Sống L1 Số 9 162.750 đ 48.000 đ 0 đ
607 Đai Desautl phải Số 7 66.500 đ 0 đ 0 đ
608 Đai Desautl phải Số 8 66.500 đ 0 đ 0 đ
609 Đai Desautl phải Số 9 66.500 đ 0 đ 0 đ
610 Đai Desautl trái Số 7 66.500 đ 0 đ 0 đ
611 Đai Desautl trái Số 8 66.500 đ 0 đ 0 đ
612 Đai Desautl trái Số 9 66.500 đ 0 đ 0 đ
613 Đai số 8 H1 Orbe size S 36.273 đ 0 đ 0 đ
614 Đai số 8 H1 Orbe size XS 141.750 đ 0 đ 0 đ
615 Đai số 8 Orbe size S 64.200 đ 0 đ 0 đ
616 Đai thoát vị bẹn Orbe size L 96.300 đ 0 đ 0 đ
617 Đai Xương Đòn Số 3 36.273 đ 0 đ 0 đ
618 Đai Xương Đòn Số 9 36.273 đ 0 đ 0 đ
619 Đai xương sườn nam 87.740 đ 0 đ 0 đ
620 Dalacin C 300mg 12.062 đ 11.273 đ 0 đ
621 Dalacin C 300mg_PR 12.062 đ 0 đ 0 đ
622 Danapha - Telfadin 2.079 đ 1.890 đ 0 đ
623 Danapha - Telfadin 2.079 đ 1.890 đ 0 đ
624 Danotan 100mg/ml 12.305 đ 0 đ 0 đ
625 Dao 15 độ trong phẫu thuật nhãn khoa 8065921501 115.500 đ 0 đ 0 đ
626 Dao 2.2 trong phẫu thuật nhãn khoa 8065982265 220.500 đ 0 đ 0 đ
627 Dao ClearCut HP2 2.8mm 8065982865 220.500 đ 0 đ 0 đ
628 Dao mổ các size 10 1.039 đ 780 đ 0 đ
629 Dao mổ các size 11 1.039 đ 780 đ 0 đ
630 Dao mổ các size 15 896 đ 780 đ 0 đ
631 Dao mổ các size 20 1.039 đ 780 đ 0 đ
632 Dao mổ các size 20 1.039 đ 780 đ 0 đ
633 Dao mổ phaco liền cán dùng 1 lần loại 2.2 mm 220.500 đ 210.000 đ 0 đ
634 Dao mổ phaco liền cán dùng 1 lần loại 2.2 mm 220.500 đ 210.000 đ 0 đ
635 Dao mổ phaco liền cán dùng 1 lần loại 2.8 mm 220.500 đ 210.000 đ 0 đ
636 Dao mổ số 11 (Cái) 896 đ 0 đ 0 đ
637 Dao mổ số 15 896 đ 0 đ 0 đ
638 Dao mổ số 15 (Cái) 896 đ 0 đ 0 đ
639 Dao mổ số 20 (Cái) 896 đ 0 đ 0 đ
640 Dao phẫu thuật mắt 15 độ 115.500 đ 110.000 đ 0 đ
641 Dao phẫu thuật mắt 15 độ 115.500 đ 110.000 đ 0 đ
642 Dao phẫu thuật mắt 15 độ 115.500 đ 110.000 đ 0 đ
643 Đầu col trắng có khía - Biosigma 6 đ 0 đ 0 đ
644 Đầu col vàng có khía - Biosigma 166 đ 145 đ 0 đ
645 Đầu col vàng có khía - Biosigma 166 đ 145 đ 0 đ
646 Đầu col xanh có khía - Biosigma 264 đ 160 đ 0 đ
647 Đầu col xanh có khía - Biosigma 264 đ 230 đ 0 đ
648 Dầu dân tộc 3ml 14.605 đ 13.650 đ 0 đ
649 Dầu dân tộc 3ml 14.605 đ 13.650 đ 0 đ
650 Dầu dân tộc 3ml_PR 9.549 đ 0 đ 0 đ
651 Dầu khuynh diệp OPC 25ml 68.533 đ 64.050 đ 0 đ
652 Dầu khuynh diệp OPC 25ml 68.533 đ 64.050 đ 0 đ
653 Dầu khuynh diệp OPC 25ml_PR 65.163 đ 0 đ 0 đ
654 Đầu kim tiêm tiểu đường NovoFine 2.367 đ 2.152 đ 0 đ
655 Dầu Mù u 7.490 đ 0 đ 0 đ
656 Dầu mù u (Quang Minh) 7.490 đ 6.000 đ 0 đ
657 Dầu mù u (Quang Minh) 7.490 đ 7.000 đ 0 đ
658 Dầu mù u (Quang Minh) 7.490 đ 7.000 đ 0 đ
659 Dầu Mù u_PR 7.490 đ 0 đ 0 đ
660 Đầu tip có lọc 0,5-10uL vô trùng 2.016 đ 1.833 đ 0 đ
661 Đầu tip có lọc 1000uL vô trùng 2.218 đ 2.017 đ 0 đ
662 Đầu tip có lọc 100uL vô trùng 2.016 đ 1.833 đ 0 đ
663 Đầu tip có lọc 100uL vô trùng 2.016 đ 1.833 đ 0 đ
664 Dây cho ăn - Greetmed 20.865 đ 0 đ 0 đ
665 Dây garo 3.850 đ 3.500 đ 0 đ
666 Dây garo 3.850 đ 2.200 đ 0 đ
667 Dây Garo - Greetmed 3.850 đ 0 đ 0 đ
668 Dây hút đàm nhớt có nắp số 10 - Greetmed 4.244 đ 2.600 đ 0 đ
669 Dây hút đàm nhớt có nắp số 12 - Greetmed 2.860 đ 2.600 đ 0 đ
670 Dây hút đàm nhớt có nắp số 12 - Greetmed 2.860 đ 2.600 đ 0 đ
671 Dây hút đàm nhớt có nắp số 14 - Greetmed 2.860 đ 2.600 đ 0 đ
672 Dây hút đàm nhớt có nắp số 14 - Greetmed 2.860 đ 2.600 đ 0 đ
673 Dây hút đàm nhớt có nắp số 16 - Greetmed 2.734 đ 0 đ 0 đ
674 Dây hút đàm nhớt có nắp số 6 - Greetmed 4.829 đ 0 đ 0 đ
675 Dây hút đàm nhớt có nắp số 8 - Greetmed 2.860 đ 2.600 đ 0 đ
676 Dây hút đàm nhớt có nắp số 8 - Greetmed 2.860 đ 2.600 đ 0 đ
677 Dây nối bơm tiêm 140 cm - Disposafe 6.955 đ 6.500 đ 0 đ
678 Dây nối bơm tiên điện Imaxeon 150cm, 300psi, coiled tube set - single - ZY5151 69.207 đ 64.680 đ 0 đ
679 Dây nối bơm tiên điện Imaxeon 150cm, 300psi, coiled tube set - single - ZY5151 69.207 đ 64.680 đ 0 đ
680 Dây nối máy thở 1.5m - Greetmed 213.570 đ 85.000 đ 0 đ
681 Dây nối máy thở 1.5m - Greetmed 213.570 đ 85.000 đ 0 đ
682 Dây oxy 2 nhánh size L - Greetmed 5.280 đ 4.800 đ 0 đ
683 Dây oxy 2 nhánh size L - Greetmed 5.280 đ 4.800 đ 0 đ
684 Dây oxy 2 nhánh size M - Greetmed 5.280 đ 0 đ 0 đ
685 Dây oxy 2 nhánh size S - Greetmed 6.206 đ 5.800 đ 0 đ
686 Dây oxy 2 nhánh size S - Greetmed 6.206 đ 5.800 đ 0 đ
687 Dây oxy 2 nhánh size XS - Greetmed 6.206 đ 5.800 đ 0 đ
688 Dây thở ô xy 2 nhánh Greetmed cỡ XS 6.206 đ 0 đ 0 đ
689 Dây truyền máu - Greetmed 32.100 đ 0 đ 0 đ
690 Dây truyền máu 20 giọt/mL (chất liệu nhựa dẻo không độc theo công nghệ túi chứa máu TERUFLEX) 27.820 đ 30.000 đ 0 đ
691 Dây truyền máu 20 giọt/mL (chất liệu nhựa dẻo không độc theo công nghệ túi chứa máu TERUFLEX) 27.820 đ 26.000 đ 0 đ
692 Đè lưỡi gỗ tiệt trùng 38.841 đ 363 đ 0 đ
693 Decolgen ND 1.127 đ 1.025 đ 0 đ
694 Decolgen ND 1.127 đ 1.025 đ 0 đ
695 Decolgen ND 1.127 đ 1.025 đ 0 đ
696 Decolgen ND 1.127 đ 1.025 đ 0 đ
697 Decolgen ND 1.127 đ 1.025 đ 0 đ
698 Decolgen ND 1.127 đ 1.025 đ 0 đ
699 Decolgen ND_PR 1.127 đ 0 đ 0 đ
700 Decolic 2.310 đ 2.100 đ 0 đ
701 Depaxan 25.680 đ 24.000 đ 0 đ
702 Depo-Medrol 37.096 đ 34.670 đ 0 đ
703 Dermatix Ultra 201.316 đ 191.730 đ 0 đ
704 Dermovate Cream 45.808 đ 42.812 đ 0 đ
705 Dermovate Cream_PR 45.808 đ 0 đ 0 đ
706 Deslora 1.732 đ 6.000 đ 0 đ
707 Deslora 1.732 đ 6.000 đ 0 đ
708 Deslora 1.732 đ 1.575 đ 0 đ
709 Deslora 1.732 đ 1.575 đ 0 đ
710 Deworm 24.610 đ 0 đ 0 đ
711 Dexamethason 893 đ 752 đ 0 đ
712 Dexamethason 893 đ 752 đ 0 đ
713 Dex-Tobrin 46.992 đ 0 đ 0 đ
714 Dextromethorphan - KH 340 đ 0 đ 0 đ
715 Dextromethorphan - KH_PR 340 đ 0 đ 0 đ
716 Dextrose 30% 14.027 đ 0 đ 0 đ
717 Dextrose 30%_PR 14.027 đ 0 đ 0 đ
718 DH-Metglu XR 500 1.316 đ 525 đ 0 đ
719 DH-Metglu XR 500_PR 1.316 đ 0 đ 0 đ
720 Đĩa giấy Oxidase 3.003 đ 2.730 đ 0 đ
721 Đĩa Kháng sinh đồ Amikacin 2.160 đ 0 đ 0 đ
722 Đĩa Kháng sinh đồ Amoxicillin 2.160 đ 0 đ 0 đ
723 Đĩa Kháng sinh đồ Cefepime 2.160 đ 0 đ 0 đ
724 Đĩa Kháng sinh đồ Cefotaxime 2.160 đ 0 đ 0 đ
725 Đĩa Kháng sinh đồ Ceftazidime 2.160 đ 0 đ 0 đ
726 Đĩa Kháng sinh đồ Cefuroxime 2.160 đ 0 đ 0 đ
727 Đĩa Kháng sinh đồ Cephalexin 2.160 đ 1.953 đ 0 đ
728 Đĩa Kháng sinh đồ Ciprofloxacin 2.160 đ 0 đ 0 đ
729 Đĩa Kháng sinh đồ Gentamycin 2.160 đ 0 đ 0 đ
730 Đĩa Kháng sinh đồ Neomycin 2.160 đ 0 đ 0 đ
731 Đĩa Kháng sinh đồ Oxacillin 2.160 đ 1.953 đ 0 đ
732 Đĩa Kháng sinh đồ Sufamethoxazol/Trimethoprim 2.160 đ 0 đ 0 đ
733 Đĩa Kháng sinh đồ Tobramycin 2.160 đ 0 đ 0 đ
734 Đĩa Petri nhựa đường kính 90 HTM 3.465 đ 3.150 đ 0 đ
735 Diamicron MR 30mg 3.457 đ 2.765 đ 0 đ
736 Diamicron MR 30mg 3.457 đ 2.765 đ 0 đ
737 Diamicron MR 30mg_PR 3.457 đ 0 đ 0 đ
738 Diamicron MR 60mg 6.409 đ 5.285 đ 0 đ
739 Diamicron MR 60mg 6.409 đ 5.285 đ 0 đ
740 Diamicron MR 60mg_PR 6.409 đ 0 đ 0 đ
741 Diaphyllin Venosum 12.657 đ 11.829 đ 0 đ
742 Diaphyllin Venosum (Aminophylin ) 4.8% 12.657 đ 0 đ 0 đ
743 Diaprid 2 1.837 đ 1.670 đ 0 đ
744 Diazepam 5mg 276 đ 240 đ 0 đ
745 Diazepam 5mg 276 đ 240 đ 0 đ
746 Diazepam 5mg 276 đ 240 đ 0 đ
747 Diazepam-Hameln 5mg/ml Injection 8.260 đ 7.720 đ 0 đ
748 Diazepam-Hameln 5mg/ml Injection 8.260 đ 7.720 đ 0 đ
749 Diazepam-Hameln 5mg/ml Injection 8.260 đ 7.720 đ 0 đ
750 Dịch nhầy phẫu thuật CataGel 74.900 đ 70.000 đ 0 đ
751 Dịch nhầy phẫu thuật CataGel 74.900 đ 70.000 đ 0 đ
752 Dịch nhầy phẫu thuật CataGel 74.900 đ 70.000 đ 0 đ
753 Dịch truyền tĩnh mạch Osmofundin 20% 21.505 đ 0 đ 0 đ
754 Điện cực dán điện tim F- 601 2.794 đ 2.540 đ 0 đ
755 Điện cực trung tính sử dụng 1 lần 50.290 đ 47.000 đ 0 đ
756 Difosfocin 82.240 đ 0 đ 0 đ
757 Digorich 713 đ 620 đ 0 đ
758 Digoxin-BFS 17.120 đ 0 đ 0 đ
759 DigoxineQualy 845 đ 735 đ 0 đ
760 DigoxineQualy_PR 845 đ 0 đ 0 đ
761 DilodinDHG 1.782 đ 1.620 đ 0 đ
762 DilodinDHG 1.782 đ 1.620 đ 0 đ
763 Dimedrol - HD 579 đ 560 đ 0 đ
764 Dimedrol – Vinphaco 579 đ 0 đ 0 đ
765 Dimedrol 10mg/1ml 579 đ 0 đ 0 đ
766 Dimonium 6.741 đ 6.300 đ 0 đ
767 Dimonium 6.741 đ 6.300 đ 0 đ
768 Đinh kirschner một đầu nhọn dài 150 mm đường kính 2.0mm 107.000 đ 0 đ 0 đ
769 Đinh kirschner một đầu nhọn dài 310 mm đường kính 2.0mm 107.000 đ 0 đ 0 đ
770 Diopolol 2.5 1.430 đ 1.030 đ 0 đ
771 Diopolol 2.5 1.430 đ 1.030 đ 0 đ
772 Diopolol 2.5_PR 1.430 đ 0 đ 0 đ
773 Diosfort 6.366 đ 5.950 đ 0 đ
774 Diosmin 500 1.320 đ 2.200 đ 0 đ
775 Diosmin 500 1.320 đ 2.200 đ 0 đ
776 Diosmin 500 1.320 đ 2.200 đ 0 đ
777 Diprivan 124.076 đ 0 đ 0 đ
778 Dobutamine-hameln 5mg/ml Injection 62.578 đ 144.900 đ 0 đ
779 Domela 5.885 đ 0 đ 0 đ
780 Domela_PR 5.885 đ 0 đ 0 đ
781 Dopegyt 2.420 đ 0 đ 0 đ
782 Dopegyt_PR 2.420 đ 0 đ 0 đ
783 Doropycin 750.000 IU 1.501 đ 1.386 đ 0 đ
784 Doropycin 750.000 IU 1.501 đ 1.386 đ 0 đ
785 Doropycin 750.000 IU 1.501 đ 1.386 đ 0 đ
786 Dovalgan EF 5.831 đ 0 đ 0 đ
787 Drotusc Forte 1.155 đ 1.050 đ 0 đ
788 Drotusc Forte 1.155 đ 1.050 đ 0 đ
789 Dụng cụ ngáng miệng - Greetmed 25.680 đ 0 đ 0 đ
790 Dung dịch Milian 11.235 đ 10.500 đ 0 đ
791 Dung dịch Milian_PR 11.235 đ 0 đ 0 đ
792 Dung dịch Oxy già 10 thể tích 1.430 đ 0 đ 0 đ
793 Dung dịch Oxy già 10 thể tích_PR 1.430 đ 0 đ 0 đ
794 Dung dịch sát khuẩn tay Bidiphar 10 lít 62.060 đ 57.750 đ 0 đ
795 Dung dịch sát khuẩn tay Bidiphar 10 lít 62.060 đ 577.500 đ 0 đ
796 Dung dịch sát khuẩn tay Bidiphar 10 lít 62.060 đ 577.500 đ 0 đ
797 Dung dịch sát khuẩn tay Bidiphar 500 ml 61.792 đ 57.750 đ 0 đ
798 Dung dịch sát khuẩn tay Bidiphar 500 ml 61.792 đ 57.750 đ 0 đ
799 Dung dịch sát khuẩn tay Bidiphar 500 ml_PR 56.175 đ 0 đ 0 đ
800 Duphaston 9.529 đ 7.728 đ 0 đ
801 Duphaston 9.529 đ 7.728 đ 0 đ
802 Duphaston_PR 9.529 đ 0 đ 0 đ
803 Duratocin 417.938 đ 398.037 đ 0 đ
804 Duratocin 417.938 đ 398.037 đ 0 đ
805 Duratocin 417.938 đ 398.036 đ 0 đ
806 Duratocin 417.938 đ 398.036 đ 0 đ
807 Dutaon 8.335 đ 0 đ 0 đ
808 Easylyte Na/K/Cl/Ca/Li Solutions Pack 800ml 7.293.000 đ 7.150.000 đ 0 đ
809 Ebysta 4.400 đ 4.000 đ 0 đ
810 Ebysta 4.400 đ 4.000 đ 0 đ
811 Efferalgan 150mg suppo 2.483 đ 2.258 đ 0 đ
812 Efferalgan 150mg suppo 2.483 đ 2.421 đ 0 đ
813 Efferalgan 150mg suppo_PR 2.483 đ 0 đ 0 đ
814 Efferalgan 250mg sachets 3.866 đ 3.515 đ 0 đ
815 Efferalgan 250mg sachets_PR 3.866 đ 0 đ 0 đ
816 Efferalgan 300mg suppo 3.115 đ 2.641 đ 0 đ
817 Efferalgan 500mg 2.965 đ 2.696 đ 0 đ
818 Efferalgan 500mg (viên sủi)_PR 2.965 đ 0 đ 0 đ
819 Efferalgan 500mg_PR 2.965 đ 0 đ 0 đ
820 Efferalgan 80mg sachets 2.285 đ 2.078 đ 0 đ
821 Efferalgan 80mg sachets_PR 2.285 đ 0 đ 0 đ
822 Egilok 100mg 6.179 đ 5.150 đ 0 đ
823 Egilok 100mg 6.179 đ 5.150 đ 0 đ
824 Elaria 9.630 đ 9.000 đ 0 đ
825 Elaria 9.630 đ 9.000 đ 0 đ
826 Elaria 9.630 đ 9.000 đ 0 đ
827 Elaria 100mg 14.445 đ 13.500 đ 0 đ
828 Elaria 100mg 14.445 đ 13.500 đ 0 đ
829 Elaria 100mg 14.445 đ 13.500 đ 0 đ
830 Enalapril Stella 10 mg 919 đ 900 đ 0 đ
831 Enalapril Stella 10 mg_PR 1.035 đ 0 đ 0 đ
832 Enalapril Stella 5 mg 690 đ 600 đ 0 đ
833 Enalapril Stella 5 mg_PR 690 đ 0 đ 0 đ
834 Encorate 200 2.585 đ 0 đ 0 đ
835 Encorate Chrono 500 2.585 đ 2.350 đ 0 đ
836 Encorate Chrono 500 2.585 đ 2.350 đ 0 đ
837 Encorate Chrono 500_PR 2.585 đ 0 đ 0 đ
838 Enpovid A,D 206 đ 0 đ 0 đ
839 Enpovid A,D_PR 403 đ 0 đ 0 đ
840 Entecavir Stella 0.5mg 17.120 đ 16.000 đ 0 đ
841 Entecavir Stella 0.5mg 17.120 đ 16.000 đ 0 đ
842 Entecavir Stella 0.5mg 17.120 đ 22.000 đ 0 đ
843 Entecavir Stella 0.5mg 17.120 đ 22.000 đ 0 đ
844 Entecavir Stella 0.5mg_PR 16.906 đ 0 đ 0 đ
845 Enterogermina 8.059 đ 7.532 đ 0 đ
846 Enterogermina_PR 6.896 đ 0 đ 0 đ
847 Enterogran 3.696 đ 3.360 đ 0 đ
848 Enterpass_PR 1.980 đ 0 đ 0 đ
849 Envix 6 33.705 đ 0 đ 0 đ
850 Ephedrine Aguetant 30mg/10ml 61.792 đ 0 đ 0 đ
851 Ephedrine Aguettant 30mg/ml 61.792 đ 57.750 đ 0 đ
852 Erilcar 5 965 đ 840 đ 0 đ
853 Erilcar 5 965 đ 840 đ 0 đ
854 Erolin 120mg 85.386 đ 79.800 đ 0 đ
855 Ery Children 250mg 5.527 đ 5.166 đ 0 đ
856 Erythromycin 1.326 đ 0 đ 0 đ
857 Erythromycin 1.326 đ 0 đ 0 đ
858 Erythromycin 1.326 đ 0 đ 0 đ
859 Esmeron 128.121 đ 122.020 đ 0 đ
860 Esphalux (Esomeprazole) 28.890 đ 27.000 đ 0 đ
861 Etoricoxib 60 839 đ 0 đ 0 đ
862 Eugica Fort 845 đ 0 đ 0 đ
863 Europlin 25mg 4.620 đ 4.200 đ 0 đ
864 Europlin 25mg 4.620 đ 4.200 đ 0 đ
865 Europlin 25mg 4.620 đ 4.200 đ 0 đ
866 Europlin 25mg 4.620 đ 4.200 đ 0 đ
867 Europlin 25mg 4.620 đ 4.200 đ 0 đ
868 Europlin 25mg 4.620 đ 4.200 đ 0 đ
869 Europlin 25mg 4.620 đ 4.200 đ 0 đ
870 Europlin 25mg 4.620 đ 4.200 đ 0 đ
871 Europlin 25mg_PR 4.620 đ 0 đ 0 đ
872 Exforge 5/80 10.686 đ 9.987 đ 0 đ
873 Eyetobrin 0.3% 39.804 đ 37.200 đ 0 đ
874 Fabamox 500 1.617 đ 1.449 đ 0 đ
875 Fabamox 500 1.617 đ 1.449 đ 0 đ
876 Fabamox 500 1.617 đ 1.449 đ 0 đ
877 Fabamox 500 1.617 đ 1.449 đ 0 đ
878 Falgankid 160 4.851 đ 3.150 đ 0 đ
879 Falgankid 160_PR 4.851 đ 0 đ 0 đ
880 Falgankid 250_PR 4.851 đ 0 đ 0 đ
881 Famogast 3.190 đ 3.000 đ 0 đ
882 Famogast 3.190 đ 3.000 đ 0 đ
883 Famogast 3.190 đ 3.000 đ 0 đ
884 Fanlodo 84.530 đ 79.000 đ 0 đ
885 Fasciola IgG 54.958 đ 0 đ 0 đ
886 Feburic 80mg 27.525 đ 0 đ 0 đ
887 Feburic 80mg_PR 27.525 đ 0 đ 0 đ
888 Fegra 180 5.564 đ 5.200 đ 0 đ
889 Fegra 180 5.564 đ 5.200 đ 0 đ
890 Fegra 180_PR 5.390 đ 0 đ 0 đ
891 Fenostad 160 2.530 đ 0 đ 0 đ
892 Fenostad 160_PR 2.530 đ 0 đ 0 đ
893 Fenostad 200 2.354 đ 2.300 đ 0 đ
894 Fenostad 200 2.354 đ 2.300 đ 0 đ
895 Fenostad 200 2.354 đ 2.300 đ 0 đ
896 Fenostad 200 2.354 đ 2.300 đ 0 đ
897 Fenosup Lidose 5.635 đ 0 đ 0 đ
898 Fentanyl - Hameln 50mcg/ml 13.482 đ 12.600 đ 0 đ
899 Fentanyl - Hameln 50mcg/ml 13.482 đ 12.600 đ 0 đ
900 Fentanyl - Hameln 50mcg/ml 13.482 đ 12.600 đ 0 đ
901 Firstlexin 500 3.146 đ 0 đ 0 đ
902 Fleet Enema 63.130 đ 59.000 đ 0 đ
903 Flixonase 155.322 đ 147.926 đ 0 đ
904 Flixonase 155.322 đ 147.926 đ 0 đ
905 Flixonase 155.322 đ 147.926 đ 0 đ
906 Flixonase_PR 155.322 đ 0 đ 0 đ
907 Floezy 12.840 đ 12.000 đ 0 đ
908 Floxaval 21.935 đ 20.500 đ 0 đ
909 Floxaval 21.935 đ 20.500 đ 0 đ
910 Floxaval 21.935 đ 20.500 đ 0 đ
911 Floxaval_PR 21.935 đ 0 đ 0 đ
912 Flucomedil 150 mg 34.240 đ 26.500 đ 0 đ
913 Flucomedil 150 mg 34.240 đ 26.500 đ 0 đ
914 Flucomedil 150 mg_PR 34.240 đ 0 đ 0 đ
915 Fluconazole Stella 150 mg_PR 12.840 đ 0 đ 0 đ
916 Flumetholon 0,02 28.784 đ 26.901 đ 0 đ
917 Flumetholon 0,02 28.784 đ 26.901 đ 0 đ
918 Flumetholon 0,02 28.784 đ 26.901 đ 0 đ
919 Flumetholon 0,02 28.784 đ 26.901 đ 0 đ
920 Flumetholon 0,02_PR 28.784 đ 0 đ 0 đ
921 Flumetholon 0,1 32.177 đ 30.072 đ 0 đ
922 Fluzinstad 5 1.650 đ 1.500 đ 0 đ
923 Fluzinstad 5_PR 1.650 đ 0 đ 0 đ
924 Fogyma 8.025 đ 7.500 đ 0 đ
925 Fogyma 8.025 đ 7.500 đ 0 đ
926 Fogyma_PR 8.025 đ 0 đ 0 đ
927 Formol (Formanlin) 106.785 đ 80.000 đ 0 đ
928 Fortrans 32.100 đ 30.000 đ 0 đ
929 Fortrans 32.100 đ 30.000 đ 0 đ
930 Fortrans 32.100 đ 29.999 đ 0 đ
931 Fortrans 32.100 đ 29.999 đ 0 đ
932 Fugacar (chewable tablet) 20.943 đ 19.573 đ 0 đ
933 Fugacar (chewable tablet)_PR 20.943 đ 0 đ 0 đ
934 Gạc cầu sản khoa tiệt trùng - Bảo Thạch 4.950 đ 4.500 đ 0 đ
935 Gạc dẫn lưu 1cm x 200cm x 4 lớp (vải không dệt - tiệt trùng) - Bảo Thạch 3.520 đ 0 đ 0 đ
936 Gạc phẫu thuật 1.5cm x 100cm x 8 lớp (có cản quang - tiệt trùng) - Bảo Thạch 5.992 đ 0 đ 0 đ
937 Gạc phẫu thuật 3.5cm x 100cm x 8 lớp (có cản quang - tiệt trùng) - Bảo Thạch 6.634 đ 0 đ 0 đ
938 Gạc phẫu thuật 30cm x 40cm x 6 lớp (có cản quang - tiệt trùng) - Bảo Thạch 11.984 đ 0 đ 0 đ
939 Gạc phẫu thuật 30cm x 40cm x 8 lớp (có cản quang - tiệt trùng) - Bảo Thạch 11.984 đ 11.200 đ 0 đ
940 Gạc phẫu thuật 5cm x 100cm x 8 lớp (có cản quang - tiệt trùng) - Bảo Thạch 7.704 đ 0 đ 0 đ
941 Gạc phẫu thuật 7.5cm x 7.5m x 8 lớp (tiệt trùng) - Bảo Thạch 977 đ 850 đ 0 đ
942 Gạc tẩm cồn - Greetmed 276 đ 240 đ 0 đ
943 Gạc tẩm cồn - Greetmed 276 đ 240 đ 0 đ
944 Gạc Vaseline - NHV 1.760 đ 1.600 đ 0 đ
945 Gạc y tế 10cm x 10cm x 6 lớp (có cản quang - tiệt trùng) - Bảo Thạch 1.430 đ 0 đ 0 đ
946 Gạc y tế 10cm x 10cm x 6 lớp (tiệt trùng) - Bảo Thạch 1.430 đ 0 đ 0 đ
947 Gạc y tế 10cm x 10cm x 6 lớp (tiệt trùng) - Bảo Thạch_PR 1.039 đ 0 đ 0 đ
948 Gạc y tế 10cm x 10cm x 6 lớp (vải không dệt) - Bảo Thạch 821 đ 714 đ 0 đ
949 Gạc y tế 10cm x 10cm x 6 lớp (vải không dệt) - Bảo Thạch 821 đ 714 đ 0 đ
950 Gạc y tế 10cm x 10cm x 8 lớp (tiệt trùng) - Bảo Thạch 1.155 đ 1.050 đ 0 đ
951 Gạc y tế 10cm x 10cm x 8 lớp (tiệt trùng) - Bảo Thạch 1.155 đ 1.050 đ 0 đ
952 Gạc y tế 20 x 10 cm x 8 lớp (chưa tiệt trùng) - Bảo Thạch 2.425 đ 2.205 đ 0 đ
953 Gạc y tế 7.5cm x 7.5cm x 8 lớp (tiệt trùng) - Bảo Thạch 977 đ 850 đ 0 đ
954 Gạc y tế 7.5cm x 7.5cm x 8 lớp (tiệt trùng) - Bảo Thạch 977 đ 850 đ 0 đ
955 Gạc y tế 7.5cm x 7.5cm x 8 lớp (tiệt trùng) - Bảo Thạch 977 đ 850 đ 0 đ
956 Galanmer 724 đ 441 đ 0 đ
957 Galanmer 724 đ 441 đ 0 đ
958 Galanmer 724 đ 441 đ 0 đ
959 Galanmer 724 đ 441 đ 0 đ
960 Găng sản khoa đã tiệt trùng 15.836 đ 14.800 đ 0 đ
961 Găng tay khám các cỡ size M - Khải Hoàn 2.970 đ 2.700 đ 0 đ
962 Găng tay khám các cỡ size S - Khải Hoàn 2.970 đ 2.700 đ 0 đ
963 Găng tay vô trùng phẫu thuật size 6.5 - Khải Hoàn 5.724 đ 5.350 đ 0 đ
964 Găng tay vô trùng phẫu thuật size 6.5 - Khải Hoàn 5.724 đ 7.500 đ 0 đ
965 Găng tay vô trùng phẫu thuật size 7 - Khải Hoàn 5.724 đ 5.350 đ 0 đ
966 Găng tay vô trùng phẫu thuật size 7 - Khải Hoàn 5.724 đ 7.500 đ 0 đ
967 Găng tay vô trùng phẫu thuật size 7.5 - Khải Hoàn 6.423 đ 5.350 đ 0 đ
968 Găng tay vô trùng phẫu thuật size 8 - Khải Hoàn 6.955 đ 0 đ 0 đ
969 Gasterol 6.420 đ 0 đ 0 đ
970 Gasterol 6.420 đ 0 đ 0 đ
971 Gastrylstad 21.398 đ 19.000 đ 0 đ
972 Gastrylstad 21.398 đ 19.000 đ 0 đ
973 Gastrylstad_PR 22.470 đ 0 đ 0 đ
974 Gel bôi trơn KY Jelly 90.950 đ 85.000 đ 0 đ
975 Gel bôi trơn KY Jelly 90.950 đ 85.000 đ 0 đ
976 Gel siêu âm Megasonic 168.000 đ 160.000 đ 0 đ
977 Gel siêu âm Megasonic 168.000 đ 160.000 đ 0 đ
978 Geloplasma 115.500 đ 110.000 đ 0 đ
979 Geloplasma 115.500 đ 110.000 đ 0 đ
980 Geloplasma 115.500 đ 110.000 đ 0 đ
981 Gemapaxane 74.900 đ 70.000 đ 0 đ
982 Gemapaxane 74.900 đ 70.000 đ 0 đ
983 Gentamicin 80mg/2ml 1.298 đ 0 đ 0 đ
984 Gentamicin Kabi 80mg/2ml 1.298 đ 1.040 đ 0 đ
985 Gentamicin Kabi 80mg/2ml 1.298 đ 1.040 đ 0 đ
986 Giấy đo điện tim 6 cần 110mm x 140mm 44.940 đ 210 đ 0 đ
987 Giấy đo điện tim 6 cần 110mm x 140mm 44.940 đ 43.000 đ 0 đ
988 Giấy in kết quả sinh hóa nước tiểu 16.927 đ 15.820 đ 0 đ
989 Giấy lọc Newstar 1.491 đ 0 đ 0 đ
990 Giấy lót bàn khám 37 x 3600 cm Amethyst 54 đ 0 đ 0 đ
991 Giấy lót bàn khám 50 x 3000cm Amethyst 238.140 đ 0 đ 0 đ
992 Giấy lót y tế 40 x 25cm - Linh Xuân 37.450 đ 35.000 đ 0 đ
993 Giấy lót y tế 40 x 50cm - Linh Xuân 35.700.000 đ 0 đ 0 đ
994 Giấy monitor sản khoa 112mm x 30m 52.965 đ 49.500 đ 0 đ
995 Giấy monitor sản khoa 112mm x 30m 52.965 đ 49.500 đ 0 đ
996 Giấy monitor sản khoa 152mm x 152mm x 200ps - Taianjin 74.900 đ 70.000 đ 0 đ
997 Giấy PH - Greetmed 197 đ 172 đ 0 đ
998 Giấy siêu âm SONY UPP 110S 189.840 đ 0 đ 0 đ
999 Gikanin 487 đ 424 đ 0 đ
1000 Gikanin 487 đ 424 đ 0 đ
1001 Ginkgo 3000 6.420 đ 6.000 đ 0 đ
1002 Ginkgo 3000 6.420 đ 6.000 đ 0 đ
1003 Ginkgo 3000 6.420 đ 6.000 đ 0 đ
1004 Ginkgo 3000_PR 6.398 đ 0 đ 0 đ
1005 Ginkor Fort 3.740 đ 0 đ 0 đ
1006 Gintecin Film - coated tablets 2.997 đ 2.725 đ 0 đ
1007 Gintecin Film - coated tablets_PR 2.997 đ 0 đ 0 đ
1008 Gliclada 30mg 2.970 đ 2.700 đ 0 đ
1009 Gliclada 30mg_PR 3.303 đ 0 đ 0 đ
1010 Gliclada 60mg modified - release tablets 5.510 đ 5.150 đ 0 đ
1011 Glimepiride Denk 3 6.313 đ 5.900 đ 0 đ
1012 Glimepiride Stella 1.551 đ 0 đ 0 đ
1013 Glimepiride Stella 4mg 1.551 đ 1.410 đ 0 đ
1014 Glimepiride Stella 4mg 1.551 đ 1.410 đ 0 đ
1015 Glimepiride Stella 4mg_PR 2.750 đ 0 đ 0 đ
1016 Glucobay 100mg 5.211 đ 4.738 đ 0 đ
1017 Glucobay 100mg 5.211 đ 4.738 đ 0 đ
1018 Glucobay 100mg_PR 5.211 đ 0 đ 0 đ
1019 Glucophage XR 750mg 4.044 đ 3.677 đ 0 đ
1020 Glucophage XR 750mg_PR 4.044 đ 0 đ 0 đ
1021 Glucose 10% (Kabi) 9.886 đ 9.240 đ 0 đ
1022 Glucose 10% (Kabi) 9.886 đ 9.240 đ 0 đ
1023 Glucose 30% (Vinphaco) 1.147 đ 950 đ 0 đ
1024 Glucose 5% (Kabi) 8.595 đ 7.245 đ 0 đ
1025 Glucose 5% (Kabi) 8.595 đ 7.245 đ 0 đ
1026 Glucose 5% (Kabi) 8.595 đ 7.245 đ 0 đ
1027 Glucose 5% (Kabi) 8.595 đ 7.245 đ 0 đ
1028 Glucose GOD/PAP Fluid Monoreagent - GF03000100 100 237.090 đ 0 đ 0 đ
1029 Glucovance 500mg/5mg 5.184 đ 4.713 đ 0 đ
1030 Glucovance 500mg/5mg_PR 5.184 đ 0 đ 0 đ
1031 Gludipha 500 193 đ 168 đ 0 đ
1032 Gludipha 500 193 đ 168 đ 0 đ
1033 Glumerif 4 1.408 đ 0 đ 0 đ
1034 Glycinorm-80 2.079 đ 1.890 đ 0 đ
1035 Glycinorm-80 2.079 đ 1.890 đ 0 đ
1036 Glycinorm-80 2.079 đ 1.890 đ 0 đ
1037 Glycinorm-80 2.079 đ 1.890 đ 0 đ
1038 Glypressin 782.113 đ 744.870 đ 0 đ
1039 Gối kê tay lấy máu KV 199.500 đ 160.000 đ 0 đ
1040 Goldvoxin 100.580 đ 0 đ 0 đ
1041 Halixol 1.650 đ 1.500 đ 0 đ
1042 Halixol 1.650 đ 1.500 đ 0 đ
1043 Halixol 1.650 đ 1.500 đ 0 đ
1044 Hapacol Flu 563 đ 0 đ 0 đ
1045 Harnal Ocas 0,4mg 15.729 đ 14.700 đ 0 đ
1046 Harnal Ocas 0,4mg_PR 15.729 đ 0 đ 0 đ
1047 Hasanbest 500/5 2.702 đ 0 đ 0 đ
1048 Helicobacter Pylori Detector collection card (14C) 374.850 đ 357.000 đ 0 đ
1049 Hemolynac 3N -MEK-680C 2.448.000 đ 2.400.000 đ 0 đ
1050 Hemolynac 5 -MEK-910C 4.845.000 đ 4.750.000 đ 0 đ
1051 Hemopropin 262.500 đ 250.000 đ 0 đ
1052 Hepatymo_PR 1.871 đ 0 đ 0 đ
1053 Heptaminol 1.227 đ 0 đ 0 đ
1054 Heptaminol 1.227 đ 0 đ 0 đ
1055 Hi-Chlon 70 (calci hypochlorid) 3.327.750 đ 3.262.500 đ 0 đ
1056 Hoastex 41.007 đ 38.325 đ 0 đ
1057 Hồng cầu khối nhóm A 180ml 1.148.010 đ 661.000 đ 0 đ
1058 Hồng cầu khối nhóm A 180ml 1.148.010 đ 1.109.429 đ 0 đ
1059 Hồng cầu khối nhóm A 350ml 1.238.717 đ 1.214.429 đ 0 đ
1060 Hồng cầu khối nhóm AB 180ml 694.050 đ 661.000 đ 0 đ
1061 Hồng cầu khối nhóm AB 180ml 694.050 đ 1.088.000 đ 0 đ
1062 Hồng cầu khối nhóm B 180ml 1.148.010 đ 661.000 đ 0 đ
1063 Hồng cầu khối nhóm B 180ml 1.148.010 đ 1.109.429 đ 0 đ
1064 Hồng cầu khối nhóm O 180ml 1.131.617 đ 661.000 đ 0 đ
1065 Hồng cầu khối nhóm O 180ml 1.131.617 đ 1.109.429 đ 0 đ
1066 Hộp an toàn đựng chất thải sắc nhọn (5 lít) 27.017 đ 0 đ 0 đ
1067 Hornol 4.389 đ 3.990 đ 0 đ
1068 Hornol 4.389 đ 3.990 đ 0 đ
1069 Hornol 4.389 đ 3.990 đ 0 đ
1070 Hornol 4.389 đ 3.990 đ 0 đ
1071 Hornol 4.389 đ 3.990 đ 0 đ
1072 Hornol 4.389 đ 3.990 đ 0 đ
1073 Hornol 4.389 đ 3.990 đ 0 đ
1074 Hornol 4.389 đ 3.990 đ 0 đ
1075 Hornol 4.389 đ 3.990 đ 0 đ
1076 Hornol 4.389 đ 3.990 đ 0 đ
1077 Hornol 4.389 đ 3.990 đ 0 đ
1078 Hornol 4.389 đ 3.990 đ 0 đ
1079 Hornol_PR 4.389 đ 0 đ 0 đ
1080 HP test (CLO - test) 13.910 đ 13.000 đ 0 đ
1081 Human Albumin Baxter 200g/l 621.075 đ 0 đ 0 đ
1082 Human Albumin Baxter 250g/l 1.040.400 đ 0 đ 0 đ
1083 Humared 603 đ 0 đ 0 đ
1084 Humared 603 đ 0 đ 0 đ
1085 Humulin R 189.000 đ 0 đ 0 đ
1086 Huyết thanh kháng độc tố uốn ván tinh chế (SAT) 27.031 đ 25.263 đ 0 đ
1087 Hyasyn Forte 577.500 đ 550.000 đ 0 đ
1088 Hyasyn Forte 577.500 đ 550.000 đ 0 đ
1089 Hydrocolacyl 109 đ 0 đ 0 đ
1090 Hydrocolacyl 109 đ 0 đ 0 đ
1091 Hydrocolacyl_PR 109 đ 0 đ 0 đ
1092 Iba-Mentin 1000mg/62,5mg 17.114 đ 0 đ 0 đ
1093 Iba-Mentin 1000mg/62,5mg 17.114 đ 0 đ 0 đ
1094 Iba-Mentin 1000mg/62,5mg 17.114 đ 0 đ 0 đ
1095 Iboten 919 đ 720 đ 0 đ
1096 Iboten 919 đ 720 đ 0 đ
1097 Iboten 919 đ 720 đ 0 đ
1098 Iboten 919 đ 800 đ 0 đ
1099 Iboten 919 đ 800 đ 0 đ
1100 Iboten 919 đ 800 đ 0 đ
1101 Iboten 919 đ 800 đ 0 đ
1102 Iboten 919 đ 800 đ 0 đ
1103 Iboten 919 đ 800 đ 0 đ
1104 Iboten 919 đ 800 đ 0 đ
1105 Iboten 919 đ 800 đ 0 đ
1106 Iboten 919 đ 800 đ 0 đ
1107 Iboten_PR 919 đ 0 đ 0 đ
1108 Ibuhadi suspension 4.290 đ 0 đ 0 đ
1109 Ibuprofen Stella 600 mg 2.750 đ 2.500 đ 0 đ
1110 Imdur 30 mg 3.569 đ 3.245 đ 0 đ
1111 Imdur 30 mg 3.569 đ 3.245 đ 0 đ
1112 Imdur 30 mg_PR 3.569 đ 0 đ 0 đ
1113 Imdur 60 mg 6.883 đ 6.433 đ 0 đ
1114 Imefed 250mg/31,25mg 8.560 đ 7.500 đ 0 đ
1115 Imefed DT 250mg/31,25mg 8.560 đ 0 đ 0 đ
1116 Imerixx 200 8.346 đ 7.150 đ 0 đ
1117 Imerixx 200 8.346 đ 7.150 đ 0 đ
1118 Imerixx 200_PR 8.346 đ 0 đ 0 đ
1119 Imetoxim 1g 19.121 đ 17.871 đ 0 đ
1120 Imexime 100 7.302 đ 6.825 đ 0 đ
1121 Imexime 100 7.302 đ 6.825 đ 0 đ
1122 Imexime 100 7.302 đ 6.825 đ 0 đ
1123 Imexime 100 7.302 đ 6.825 đ 0 đ
1124 Imexime 100_PR 7.302 đ 0 đ 0 đ
1125 Imexime 50 5.500 đ 5.000 đ 0 đ
1126 Imexime 50 5.500 đ 5.000 đ 0 đ
1127 Imexime 50 5.500 đ 5.000 đ 0 đ
1128 Imexime 50 5.500 đ 4.725 đ 0 đ
1129 Imexime 50 5.500 đ 4.725 đ 0 đ
1130 Imexime 50 5.500 đ 4.725 đ 0 đ
1131 Imidu 60 mg 1.963 đ 1.953 đ 0 đ
1132 Imidu 60 mg 1.963 đ 1.953 đ 0 đ
1133 ImmunoHBs 180IU/ml 1.693.200 đ 1.660.000 đ 0 đ
1134 ImmunoHBs 180IU/ml 1.693.200 đ 1.660.000 đ 0 đ
1135 ImmunoHBs 180IU/ml_PR 1.693.200 đ 0 đ 0 đ
1136 Incepavit 400 Capsule 2.035 đ 2.000 đ 0 đ
1137 Incepavit 400 Capsule 2.035 đ 2.000 đ 0 đ
1138 Incepavit 400 Capsule 2.035 đ 2.000 đ 0 đ
1139 Incepavit 400 Capsule_PR 2.035 đ 0 đ 0 đ
1140 Ingaron 100 Dst 3.850 đ 0 đ 0 đ
1141 Ingaron 200 Dst 10.914 đ 10.200 đ 0 đ
1142 Ingaron 200 Dst 10.914 đ 10.200 đ 0 đ
1143 IOL AcrySof IQ SN60WF + 18.5 độ 3.562.758 đ 3.492.900 đ 0 đ
1144 IOL AcrySof IQ SN60WF + 19.5 độ 3.562.758 đ 3.492.900 đ 0 đ
1145 IOL AcrySof IQ SN60WF + 20.0 độ 3.562.758 đ 3.492.900 đ 0 đ
1146 IOL AcrySof IQ SN60WF + 20.5 độ 3.562.758 đ 3.492.900 đ 0 đ
1147 IOL AcrySof IQ SN60WF + 21.0 độ 3.562.758 đ 3.492.900 đ 0 đ
1148 IOL AcrySof IQ SN60WF + 22.0 độ 3.562.758 đ 3.492.900 đ 0 đ
1149 IOL AcrySof IQ SN60WF + 23.0 độ 3.562.758 đ 3.492.900 đ 0 đ
1150 IOL AcrySof IQ SN60WF + 23.5 độ 3.562.758 đ 3.492.900 đ 0 đ
1151 IOL Bioline Yellow Bluelight +10.0D 3.029.400 đ 2.970.000 đ 0 đ
1152 IOL Bioline Yellow Bluelight +10.5D 3.029.400 đ 2.970.000 đ 0 đ
1153 IOL Bioline Yellow Bluelight +11.0D 3.029.400 đ 2.970.000 đ 0 đ
1154 IOL Bioline Yellow Bluelight +11.5D 3.029.400 đ 2.970.000 đ 0 đ
1155 IOL Bioline Yellow Bluelight +12.0D 3.029.400 đ 2.970.000 đ 0 đ
1156 IOL Bioline Yellow Bluelight +12.5D 3.029.400 đ 2.970.000 đ 0 đ
1157 IOL Bioline Yellow Bluelight +13.0D 3.029.400 đ 2.970.000 đ 0 đ
1158 IOL Bioline Yellow Bluelight +13.5D 3.029.400 đ 2.970.000 đ 0 đ
1159 IOL Bioline Yellow Bluelight +14.0D 3.029.400 đ 2.970.000 đ 0 đ
1160 IOL Bioline Yellow Bluelight +14.5D 3.029.400 đ 2.970.000 đ 0 đ
1161 IOL Bioline Yellow Bluelight +15.0D 3.029.400 đ 2.970.000 đ 0 đ
1162 IOL Bioline Yellow Bluelight +15.5D 3.029.400 đ 2.970.000 đ 0 đ
1163 IOL Bioline Yellow Bluelight +16.0D 3.029.400 đ 2.970.000 đ 0 đ
1164 IOL Bioline Yellow Bluelight +16.5D 3.029.400 đ 2.970.000 đ 0 đ
1165 IOL Bioline Yellow Bluelight +17.0D 3.029.400 đ 2.970.000 đ 0 đ
1166 IOL Bioline Yellow Bluelight +17.5D 3.029.400 đ 2.970.000 đ 0 đ
1167 IOL Bioline Yellow Bluelight +18.0D 3.029.400 đ 2.970.000 đ 0 đ
1168 IOL Bioline Yellow Bluelight +18.5D 3.029.400 đ 2.970.000 đ 0 đ
1169 IOL Bioline Yellow Bluelight +19.0D 3.029.400 đ 2.970.000 đ 0 đ
1170 IOL Bioline Yellow Bluelight +19.5D 3.029.400 đ 2.970.000 đ 0 đ
1171 IOL Bioline Yellow Bluelight +20.0D 3.029.400 đ 2.970.000 đ 0 đ
1172 IOL Bioline Yellow Bluelight +20.5D 3.029.400 đ 2.970.000 đ 0 đ
1173 IOL Bioline Yellow Bluelight +21.0D 3.029.400 đ 2.970.000 đ 0 đ
1174 IOL Bioline Yellow Bluelight +21.5D 3.029.400 đ 2.970.000 đ 0 đ
1175 IOL Bioline Yellow Bluelight +22.0D 3.029.400 đ 2.970.000 đ 0 đ
1176 IOL Bioline Yellow Bluelight +22.5D 3.029.400 đ 2.970.000 đ 0 đ
1177 IOL Bioline Yellow Bluelight +23.0D 3.029.400 đ 2.970.000 đ 0 đ
1178 IOL Bioline Yellow Bluelight +23.5D 3.029.400 đ 2.970.000 đ 0 đ
1179 IOL Bioline Yellow Bluelight +24.0D 3.029.400 đ 2.970.000 đ 0 đ
1180 IOL Bioline Yellow Bluelight +24.5D 3.029.400 đ 2.970.000 đ 0 đ
1181 IOL Bioline Yellow Bluelight +25.0D 3.029.400 đ 2.970.000 đ 0 đ
1182 IOL Bioline Yellow Bluelight 2.0D 3.029.400 đ 2.970.000 đ 0 đ
1183 IOL Bioline Yellow Bluelight -2.0D 3.029.400 đ 2.970.000 đ 0 đ
1184 IOL Bioline Yellow Bluelight 3.0D 3.029.400 đ 2.970.000 đ 0 đ
1185 IOL Bioline Yellow Bluelight -3.0D 3.029.400 đ 2.970.000 đ 0 đ
1186 IOL Bioline Yellow Bluelight 4.0D 3.029.400 đ 2.970.000 đ 0 đ
1187 IOL Bioline Yellow Bluelight -4.0D 3.029.400 đ 2.970.000 đ 0 đ
1188 IOL Bioline Yellow Bluelight 5.0D 3.029.400 đ 2.970.000 đ 0 đ
1189 IOL Bioline Yellow Bluelight -5.0D 3.029.400 đ 2.970.000 đ 0 đ
1190 IOL Bioline Yellow Bluelight -6.0D 3.029.400 đ 2.970.000 đ 0 đ
1191 IOL Bioline Yellow Bluelight -7.0D 3.029.400 đ 2.970.000 đ 0 đ
1192 IOL HOYA Isert 151 +19.0D 3.039.600 đ 2.980.000 đ 0 đ
1193 IOL HOYA Isert 151 +19.0D 3.039.600 đ 2.980.000 đ 0 đ
1194 IOL HOYA Isert 151 +19.5D 3.039.600 đ 2.980.000 đ 0 đ
1195 IOL HOYA Isert 151 +19.5D 3.039.600 đ 2.980.000 đ 0 đ
1196 Irbesartan 150 mg 3.841 đ 0 đ 0 đ
1197 Isotonac 3 -MEK-640C 2.448.000 đ 2.400.000 đ 0 đ
1198 Itamelagin 19.260 đ 0 đ 0 đ
1199 Itamelagin_PR 19.260 đ 0 đ 0 đ
1200 Janumet 50mg/1000mg 13.095 đ 10.643 đ 0 đ
1201 Janumet 50mg/1000mg 13.095 đ 12.239 đ 0 đ
1202 Janumet 50mg/1000mg_PR 13.095 đ 0 đ 0 đ
1203 Januvia 50mg 18.522 đ 17.311 đ 0 đ
1204 Januvia 50mg 18.522 đ 17.311 đ 0 đ
1205 Jardiance 24.687 đ 23.072 đ 0 đ
1206 Jardiance_PR 24.687 đ 0 đ 0 đ
1207 Javel - Hóa Dược 16.050 đ 15.000 đ 0 đ
1208 Jimenez 2.002 đ 0 đ 0 đ
1209 Kaleorid 2.530 đ 2.300 đ 0 đ
1210 Kaleorid 2.530 đ 2.100 đ 0 đ
1211 Kaleorid 2.530 đ 2.300 đ 0 đ
1212 Kaleorid 2.530 đ 2.100 đ 0 đ
1213 Kali Clorid Kabi 10% 2.032 đ 0 đ 0 đ
1214 Kalium Chloratum Biomedica 1.650 đ 1.500 đ 0 đ
1215 Kalium Chloratum Biomedica 1.650 đ 1.500 đ 0 đ
1216 Karvidil 12,5mg 3.784 đ 3.440 đ 0 đ
1217 Kary Uni 32.414 đ 30.294 đ 0 đ
1218 Kary Uni 32.414 đ 30.294 đ 0 đ
1219 Kary Uni 32.414 đ 30.294 đ 0 đ
1220 Kary Uni 32.414 đ 30.294 đ 0 đ
1221 Kary Uni_PR 32.414 đ 0 đ 0 đ
1222 Katies 2.200 đ 2.000 đ 0 đ
1223 Katies_PR 2.200 đ 0 đ 0 đ
1224 Keo dán da DERMABOND 182.596 đ 173.901 đ 0 đ
1225 Kẹp cầm máu clip có vỏ, độ mở 11mm, dài 2300mm. 588.000 đ 0 đ 0 đ
1226 Kẹp rốn - Greetmed 2.530 đ 2.300 đ 0 đ
1227 Kẹp rốn - Greetmed 2.530 đ 1.200 đ 0 đ
1228 Kernhistine 8mg Tablet 1.859 đ 1.690 đ 0 đ
1229 Kernhistine 8mg Tablet 1.859 đ 1.690 đ 0 đ
1230 Ketamine Hydrochloride injection 65.056 đ 60.800 đ 0 đ
1231 Khẩu trang 3 lớp (vải không dệt - tiệt trùng) - Bảo Thạch 1.892 đ 1.720 đ 0 đ
1232 Khẩu trang 3 lớp (vải không dệt - tiệt trùng) - Bảo Thạch 1.892 đ 1.720 đ 0 đ
1233 Khẩu trang N95 - 9001V 21.400 đ 20.000 đ 0 đ
1234 Khẩu trang N95 - NTI 21.400 đ 20.000 đ 0 đ
1235 Khẩu trang y tế 4 lớp 758 đ 500 đ 0 đ
1236 Khẩu trang y tế 4 lớp KT-01 575 đ 0 đ 0 đ
1237 Khẩu trang y tế 4 lớp_PR 719 đ 0 đ 0 đ
1238 Khí CO2 315.000 đ 300.000 đ 0 đ
1239 Khí CO2 10L 115.500 đ 110.000 đ 0 đ
1240 Khóa 3 chia có dây 25cm - Greetmed 6.634 đ 0 đ 0 đ
1241 Khoá 3 ngã có dây 25cm - Disposafe 6.634 đ 0 đ 0 đ
1242 Khoá 3 ngã không dây - Disposafe 5.500 đ 0 đ 0 đ
1243 Khóa ba chia - Greetmed 5.778 đ 5.400 đ 0 đ
1244 Khóa ba chia có dây - Greetmed 6.634 đ 5.400 đ 0 đ
1245 Khớp Gối Nexgen LPS- Flex 58.140.000 đ 57.000.000 đ 0 đ
1246 Khớp háng toàn phần không xi măng 12/14 chuôi phủ CaP Ceramic On Poly 76.500.000 đ 75.000.000 đ 0 đ
1247 Kidmin 120.750 đ 115.000 đ 0 đ
1248 Kidmin 120.750 đ 115.000 đ 0 đ
1249 Kidmin 120.750 đ 115.000 đ 0 đ
1250 Kidmin 120.750 đ 115.000 đ 0 đ
1251 Kidpredni 2.530 đ 0 đ 0 đ
1252 Kidpredni_PR 2.530 đ 0 đ 0 đ
1253 Kim bướm - VinaHK 1.864 đ 0 đ 0 đ
1254 Kim G18x11/2 431 đ 0 đ 0 đ
1255 Kìm gắp dị vật răng cá sấu - Medi Globe 2.856.000 đ 0 đ 0 đ
1256 Kim gây tê đám rối thần kinh Stimuplex needle A50 22G x 2" 290.692 đ 0 đ 0 đ
1257 Kim gây tê tủy sống Spinocan 25G x 3 1/2" 27.285 đ 25.500 đ 0 đ
1258 Kim gây tê tủy sống Spinocan 25G x 3 1/2" 27.285 đ 25.500 đ 0 đ
1259 Kim gây tê tủy sống Spinocan 27G x 3 1/2" 27.285 đ 0 đ 0 đ
1260 Kim lấy máu Sterican 26G x 1/2'' 0.45 x 12mm Brown 431 đ 345 đ 0 đ
1261 Kim luồn G16 7.738 đ 0 đ 0 đ
1262 Kim luồn mạch máu Vasofix Safety Fep 18G,1.75 In.,1.3 x 45mm-AP 19.474 đ 18.200 đ 0 đ
1263 Kim luồn mạch máu Vasofix Safety Fep 18G,1.75 In.,1.3 x 45mm-AP 19.474 đ 18.200 đ 0 đ
1264 Kim luồn mạch máu Vasofix Safety Fep 20G,1.25 In.,1.1 x 33mm-AP 20.330 đ 18.200 đ 0 đ
1265 Kim luồn mạch máu Vasofix Safety Fep 20G,1.25 In.,1.1 x 33mm-AP 20.330 đ 18.200 đ 0 đ
1266 Kim luồn mạch máu Vasofix Safety Fep 20G,1.25 In.,1.1 x 33mm-AP 20.330 đ 19.000 đ 0 đ
1267 Kim luồn mạch máu Vasofix Safety Fep 22G,1 In.,0.9 x 25mm-AP 20.447 đ 19.110 đ 0 đ
1268 Kim luồn mạch máu Vasofix Safety Fep 22G,1 In.,0.9 x 25mm-AP 20.447 đ 19.110 đ 0 đ
1269 Kim luồn tĩnh mạch có cánh có cửa bơm thuốc - FEP số 24G 3.080 đ 0 đ 0 đ
1270 Kim luồn tĩnh mạch có cánh có cửa bơm thuốc - PUR số 24G 3.080 đ 0 đ 0 đ
1271 Kim luồn tĩnh mạch có cánh có cửa Gloflon cỡ 16 7.738 đ 0 đ 0 đ
1272 Kim luồn tĩnh mạch có cánh có cửa Gloflon cỡ 24 3.080 đ 0 đ 0 đ
1273 Kim luồn tĩnh mạch không cánh, không cửa số 20G SURFLO I.V.Catheter 19.345 đ 0 đ 0 đ
1274 Kim têm 30G - Sungshim 5.440 đ 0 đ 0 đ
1275 Kim tiêm cầm máu nội soi - Medi Globe 882.000 đ 0 đ 0 đ
1276 Kim tiêm sử dụng 1 lần các cỡ: 18G - VinaHK 701 đ 375 đ 0 đ
1277 Kim tiêm sử dụng 1 lần các cỡ: 26G - VinaHK 431 đ 375 đ 0 đ
1278 Kim Tiền Thảo 627 đ 0 đ 0 đ
1279 Kim Tiền Thảo_PR 627 đ 0 đ 0 đ
1280 Kính Bảo Hộ 14.980 đ 14.000 đ 0 đ
1281 Kính Bảo Hộ 14.980 đ 14.000 đ 0 đ
1282 Lacbiosyn 1.593 đ 1.449 đ 0 đ
1283 Lactac Ringer 7.875 đ 0 đ 0 đ
1284 Lactulose Stella 4.180 đ 3.800 đ 0 đ
1285 Lactulose Stella_PR 4.180 đ 0 đ 0 đ
1286 Lam kính nhám 7105 - Greetmed 350 đ 0 đ 0 đ
1287 Lammen xét nghiệm 22*22 - Greetmed 18.136 đ 0 đ 0 đ
1288 Lancet - Greetmed 322 đ 280 đ 0 đ
1289 Lansoprazole Stella 30mg 1.650 đ 1.500 đ 0 đ
1290 Lansoprazole Stella 30mg_PR 1.650 đ 0 đ 0 đ
1291 Latex ngưng kết định danh nhóm Staphylococcus (Microgen Staph Latex test) 49.751 đ 0 đ 0 đ
1292 L-Bio-N 5.564 đ 5.200 đ 0 đ
1293 L-Bio-N 5.564 đ 5.200 đ 0 đ
1294 L-Bio-N 5.564 đ 5.200 đ 0 đ
1295 L-Bio-N_PR 5.564 đ 0 đ 0 đ
1296 Lercatop 10mg 9.095 đ 8.500 đ 0 đ
1297 Levin-500 2.090 đ 0 đ 0 đ
1298 Levin-500 2.090 đ 0 đ 0 đ
1299 LevoDHG 250 1.540 đ 1.200 đ 0 đ
1300 LevoDHG 250 1.540 đ 1.200 đ 0 đ
1301 Levogolds 275.100 đ 262.000 đ 0 đ
1302 Levothyrox 1.617 đ 1.470 đ 0 đ
1303 Levothyrox_PR 1.617 đ 0 đ 0 đ
1304 Lidocain 10% Egis 166.950 đ 159.000 đ 0 đ
1305 Lidocain Kabi 2% 428 đ 373 đ 0 đ
1306 Lidocain Kabi 2% 428 đ 373 đ 0 đ
1307 Lidocaine 2% Egis 16.317 đ 0 đ 0 đ
1308 Lidonalin 5.313 đ 4.410 đ 0 đ
1309 Lifo-scrub 100 ml 94.160 đ 88.000 đ 0 đ
1310 Lifo-scrub 100 ml 94.160 đ 88.000 đ 0 đ
1311 Lifo-scrub 500 ml 200.550 đ 191.000 đ 0 đ
1312 Lilonton Capsule 1.138 đ 990 đ 0 đ
1313 Lilonton Capsule_PR 1.138 đ 0 đ 0 đ
1314 Lipanthyl 200M 7.546 đ 7.053 đ 0 đ
1315 Lipanthyl 200M 7.546 đ 7.053 đ 0 đ
1316 Lipanthyl 200M 7.546 đ 7.053 đ 0 đ
1317 Lipanthyl 200M_PR 7.546 đ 0 đ 0 đ
1318 Lipanthyl Supra NT 145mg 12.431 đ 0 đ 0 đ
1319 Lipanthyl Supra NT 145mg_PR 12.431 đ 0 đ 0 đ
1320 Lipistad 10 1.150 đ 1.000 đ 0 đ
1321 Lipistad 10 1.150 đ 1.500 đ 0 đ
1322 Lipistad 10_PR 1.150 đ 0 đ 0 đ
1323 Lipistad 20 1.650 đ 1.500 đ 0 đ
1324 Lipistad 20_PR 1.650 đ 0 đ 0 đ
1325 Lipitor 20mg_PR 17.056 đ 0 đ 0 đ
1326 Lipofundin MCT/LCT 20% 152.250 đ 0 đ 0 đ
1327 Liposic Eye Gel_PR 68.480 đ 0 đ 0 đ
1328 Lipovenoes 10% PLR 96.835 đ 90.500 đ 0 đ
1329 Lipvar 20 552 đ 480 đ 0 đ
1330 Lipvar 20 552 đ 480 đ 0 đ
1331 Lisanolona 60.107 đ 0 đ 0 đ
1332 Lisinopril ATB 10mg 2.310 đ 2.100 đ 0 đ
1333 Lisinopril ATB 10mg 2.310 đ 2.100 đ 0 đ
1334 Lisinopril Stella 10 mg 2.200 đ 2.000 đ 0 đ
1335 Lisinopril Stella 10 mg_PR 2.200 đ 0 đ 0 đ
1336 Lisonorm 5.617 đ 5.250 đ 0 đ
1337 Lisonorm 5.617 đ 5.250 đ 0 đ
1338 Lisonorm 5.617 đ 5.250 đ 0 đ
1339 Lisonorm 5.617 đ 5.250 đ 0 đ
1340 Lisonorm 5.617 đ 5.250 đ 0 đ
1341 Lisonorm_PR 5.617 đ 0 đ 0 đ
1342 Livosil 140mg 7.265 đ 6.790 đ 0 đ
1343 Livosil 140mg_PR 7.265 đ 0 đ 0 đ
1344 Lọ lấy mẫu nắp đỏ 1.270 đ 0 đ 0 đ
1345 Lọ nhựa đựng mẫu PP trong 100ml HTM nắp trắng không nhãn 2.794 đ 0 đ 0 đ
1346 Lọ nhựa đựng mẫu PS 50ml HTM nắp đỏ, có nhãn 1.270 đ 1.155 đ 0 đ
1347 Lọ nhựa đựng mẫu PS 50ml HTM nắp vàng, có nhãn 2.237 đ 0 đ 0 đ
1348 Lọ nhựa đựng mẫu PS 55ml HTM nắp trằng, không nhãn 2.794 đ 0 đ 0 đ
1349 Loperamid Stella 552 đ 0 đ 0 đ
1350 Loperamid Stella_PR 552 đ 0 đ 0 đ
1351 LoperamideSPM (ODT) 919 đ 0 đ 0 đ
1352 Lorastad 10 Tab 977 đ 0 đ 0 đ
1353 Lorastad 10 Tab. 977 đ 850 đ 0 đ
1354 Lorastad D 1.320 đ 1.200 đ 0 đ
1355 Lorastad D 1.320 đ 1.200 đ 0 đ
1356 Lorastad D_PR 1.320 đ 0 đ 0 đ
1357 Lorastad Sp. 16.050 đ 15.000 đ 0 đ
1358 Lorastad Sp._PR 16.050 đ 0 đ 0 đ
1359 Lorytec 10 2.633 đ 0 đ 0 đ
1360 Losagen 50 678 đ 590 đ 0 đ
1361 Lostad T50 1.595 đ 1.450 đ 0 đ
1362 L-Stafloxin 500 3.300 đ 3.000 đ 0 đ
1363 L-Stafloxin 500_PR 3.300 đ 0 đ 0 đ
1364 Lumigan 264.682 đ 252.079 đ 0 đ
1365 Lumigan_PR 264.682 đ 0 đ 0 đ
1366 Lungastic 20 2.194 đ 1.995 đ 0 đ
1367 Lungastic 20 2.194 đ 1.995 đ 0 đ
1368 Lungastic 20 2.194 đ 1.995 đ 0 đ
1369 Lyapi 25 2.420 đ 2.200 đ 0 đ
1370 Lyostypt - 1069152 113.400 đ 108.000 đ 0 đ
1371 Madopar 6.741 đ 6.300 đ 0 đ
1372 Madopar 6.741 đ 6.300 đ 0 đ
1373 Madopar_PR 5.352 đ 0 đ 0 đ
1374 Magnesi Sulfat - BFS 4.070 đ 0 đ 0 đ
1375 Magnesi-B6 167 đ 0 đ 0 đ
1376 Magnesi-BFS 15% 4.070 đ 0 đ 0 đ
1377 Maltagit 1.848 đ 0 đ 0 đ
1378 Mangino Vim 56.710 đ 53.000 đ 0 đ
1379 Mangino Vim_PR 56.710 đ 0 đ 0 đ
1380 Mangistad 896 đ 780 đ 0 đ
1381 Mangistad 896 đ 780 đ 0 đ
1382 Mangistad_PR 896 đ 0 đ 0 đ
1383 Mannitol 20.223 đ 0 đ 0 đ
1384 Marcaine Spinal Heavy 397.647 đ 37.872 đ 0 đ
1385 Marcaine Spinal Heavy 397.647 đ 37.872 đ 0 đ
1386 Maropol Tab 3.938 đ 3.580 đ 0 đ
1387 Maropol Tab 3.938 đ 3.580 đ 0 đ
1388 Maropol Tab 3.938 đ 3.580 đ 0 đ
1389 Marvelon 3.216 đ 2.924 đ 0 đ
1390 Mask gây mê số 3 53.500 đ 0 đ 0 đ
1391 Mask oxy có túi - Greetmed 20.330 đ 0 đ 0 đ
1392 Mask oxy không túi - Greetmed 30.227 đ 0 đ 0 đ
1393 Mask Thanh Quản size 4 - Greetmed 172.042 đ 0 đ 0 đ
1394 Mask xông khí dung - Greetmed 18.725 đ 17.500 đ 0 đ
1395 Masopen 100/10 3.626 đ 3.192 đ 0 đ
1396 Masopen 100/10 3.626 đ 3.192 đ 0 đ
1397 Masopen 100/10 3.626 đ 3.192 đ 0 đ
1398 Mặt nạ gây mê - Greetmed 53.500 đ 50.000 đ 0 đ
1399 Mặt nạ thanh quản 2 nòng I-gel - 8205000 541.275 đ 0 đ 0 đ
1400 Maxitrol 44.726 đ 39.900 đ 0 đ
1401 Maxitrol 44.726 đ 39.900 đ 0 đ
1402 Maxitrol 44.726 đ 39.900 đ 0 đ
1403 Maxitrol 44.726 đ 41.800 đ 0 đ
1404 Maxitrol 44.726 đ 41.800 đ 0 đ
1405 Maxitrol 44.726 đ 41.800 đ 0 đ
1406 Maxitrol ophthalmic ointment 55.533 đ 51.900 đ 0 đ
1407 Maxitrol ophthalmic ointment_PR 55.533 đ 0 đ 0 đ
1408 Maxitrol_PR 42.693 đ 0 đ 0 đ
1409 Measure ALT R1 60 400.307 đ 381.245 đ 0 đ
1410 Measure ALT R2 20 133.436 đ 127.082 đ 0 đ
1411 Measure AMYG7 R1 60 3.053.757 đ 0 đ 0 đ
1412 Measure AMYG7 R2 12 628.714 đ 0 đ 0 đ
1413 Measure AST R1 60 400.302 đ 0 đ 0 đ
1414 Measure AST R2 20 133.434 đ 0 đ 0 đ
1415 Measure CRE R1 60 586.916 đ 558.968 đ 0 đ
1416 Measure CRE R2 20 195.639 đ 186.323 đ 0 đ
1417 Measure CRP R1 60 2.894.591 đ 2.837.835 đ 0 đ
1418 Measure CRP R2 60 2.894.591 đ 2.837.835 đ 0 đ
1419 Measure GGT R1 60 466.515 đ 0 đ 0 đ
1420 Measure GGT R2 20 155.505 đ 0 đ 0 đ
1421 Measure HbA1c R1 60 11.650.338 đ 11.421.900 đ 0 đ
1422 Measure HbA1c R2 20 3.883.446 đ 3.807.300 đ 0 đ
1423 Measure HDL R1 60 2.113.909 đ 0 đ 0 đ
1424 Measure HDL R2 20 725.361 đ 0 đ 0 đ
1425 Measure HUMAN Lyo L-1 642.096 đ 611.520 đ 0 đ
1426 Measure HUMAN Lyo L-2 642.096 đ 611.520 đ 0 đ
1427 Measure LDL R1 60 2.543.716 đ 0 đ 0 đ
1428 Measure LDL R2 20 872.844 đ 0 đ 0 đ
1429 Measure TG R1 60 689.220 đ 0 đ 0 đ
1430 Measure TG R2 20 229.740 đ 0 đ 0 đ
1431 Measure TP R1 30 163.044 đ 0 đ 0 đ
1432 Measure TP R2 18 99.689 đ 0 đ 0 đ
1433 Measure UA R1 60 424.368 đ 0 đ 0 đ
1434 Measure UA R2 20 141.456 đ 0 đ 0 đ
1435 Measure UN R1 60 403.326 đ 0 đ 0 đ
1436 Measure UN R2 20 134.442 đ 0 đ 0 đ
1437 Mebendazol 1.749 đ 0 đ 0 đ
1438 Mebendazol 1.749 đ 0 đ 0 đ
1439 Mecefix-B.E 250 mg 11.235 đ 10.500 đ 0 đ
1440 Mecefix-B.E 250 mg_PR 11.235 đ 0 đ 0 đ
1441 Mecefix-B.E 50 mg 5.500 đ 5.000 đ 0 đ
1442 Mecefix-B.E 50 mg 5.500 đ 5.000 đ 0 đ
1443 Mecefix-B.E 50 mg_PR 5.500 đ 0 đ 0 đ
1444 Medlon 16 3.300 đ 3.000 đ 0 đ
1445 Medlon 16 3.300 đ 3.000 đ 0 đ
1446 Medoral 96.300 đ 90.000 đ 0 đ
1447 Medoral 96.300 đ 90.000 đ 0 đ
1448 Medoral_PR 96.300 đ 0 đ 0 đ
1449 Medphatobra 80 52.965 đ 0 đ 0 đ
1450 Medphatobra 80 52.965 đ 0 đ 0 đ
1451 Medrol 16mg 4.039 đ 3.672 đ 0 đ
1452 Medrol 16mg 4.039 đ 3.672 đ 0 đ
1453 Medrol 16mg_PR 4.039 đ 0 đ 0 đ
1454 Medrol 4mg 1.130 đ 983 đ 0 đ
1455 Medskin Acyclovir 200 1.035 đ 900 đ 0 đ
1456 Melanov-M 4.180 đ 3.800 đ 0 đ
1457 Melanov-M 4.180 đ 3.800 đ 0 đ
1458 Menison 4mg 1.035 đ 900 đ 0 đ
1459 Menison 4mg 1.035 đ 900 đ 0 đ
1460 Menison 4mg 1.035 đ 900 đ 0 đ
1461 Menison 4mg 1.035 đ 900 đ 0 đ
1462 Menison 4mg_PR 1.081 đ 0 đ 0 đ
1463 Merocel (Miếng) 157.500 đ 0 đ 0 đ
1464 Mesaflor 11.556 đ 10.800 đ 0 đ
1465 Mesaflor 11.556 đ 10.800 đ 0 đ
1466 Meseca 102.720 đ 96.000 đ 0 đ
1467 Meseca 102.720 đ 96.000 đ 0 đ
1468 Meseca 102.720 đ 96.000 đ 0 đ
1469 Meseca 102.720 đ 96.000 đ 0 đ
1470 Meseca 102.720 đ 96.000 đ 0 đ
1471 Meseca 102.720 đ 96.000 đ 0 đ
1472 Metazydyna 2.079 đ 1.890 đ 0 đ
1473 Metazydyna 2.079 đ 1.890 đ 0 đ
1474 Metazydyna 2.079 đ 1.890 đ 0 đ
1475 Metazydyna 2.079 đ 1.890 đ 0 đ
1476 Metazydyna_PR 2.079 đ 0 đ 0 đ
1477 Metformin stella 1000 mg 2.145 đ 1.950 đ 0 đ
1478 Metformin Stella 500 mg 919 đ 525 đ 0 đ
1479 Metformin Stella 500 mg_PR 1.316 đ 0 đ 0 đ
1480 Metformin Stella 850 mg 804 đ 700 đ 0 đ
1481 Metformin Stella 850 mg_PR 1.150 đ 0 đ 0 đ
1482 Methycobal_PR 3.857 đ 0 đ 0 đ
1483 Methyldopa 250mg 3.857 đ 0 đ 0 đ
1484 Methyldopa 250mg_PR 3.857 đ 0 đ 0 đ
1485 Methylergometrine Maleate injection 0,2mg 20.223 đ 18.900 đ 0 đ
1486 Methylergometrine Maleate injection 0,2mg - 1ml 20.223 đ 18.900 đ 0 đ
1487 Metoclopramid Kabi 10mg 1.334 đ 1.103 đ 0 đ
1488 Metoclopramid Kabi 10mg 1.334 đ 1.103 đ 0 đ
1489 Metoclopramid Kabi 10mg 1.334 đ 1.103 đ 0 đ
1490 Metoclopramid Kabi 10mg 1.334 đ 1.103 đ 0 đ
1491 Metrima 100 898 đ 0 đ 0 đ
1492 Metronidazol 152 đ 133 đ 0 đ
1493 Metronidazol 152 đ 133 đ 0 đ
1494 Metronidazol 250mg 158 đ 0 đ 0 đ
1495 Metronidazol Kabi 9.494 đ 7.400 đ 0 đ
1496 Metronidazol Kabi 9.494 đ 7.400 đ 0 đ
1497 Metronidazol Kabi 9.494 đ 7.400 đ 0 đ
1498 Metronidazol Kabi 9.494 đ 7.400 đ 0 đ
1499 Metronidazol Kabi 9.494 đ 7.400 đ 0 đ
1500 Metronidazol Kabi 9.494 đ 7.400 đ 0 đ
1501 Meve-Raz 23.379 đ 21.850 đ 0 đ
1502 Meyercosid 8 5.451 đ 4.935 đ 0 đ
1503 Meyercosid 8 5.451 đ 4.935 đ 0 đ
1504 Meyercosid 8 5.451 đ 4.935 đ 0 đ
1505 Meyerflavo 3.326 đ 3.024 đ 0 đ
1506 Mezacosid 1.108 đ 0 đ 0 đ
1507 Mezaverin 120 mg 1.316 đ 0 đ 0 đ
1508 Mezaverin 120 mg_PR 1.316 đ 0 đ 0 đ
1509 MG-Tan Inj 606.375 đ 577.500 đ 0 đ
1510 Microshield 4% 500ml 241.500 đ 185.000 đ 0 đ
1511 Midactam 250 10.379 đ 0 đ 0 đ
1512 Midamox 1000 1.625 đ 1.478 đ 0 đ
1513 Midamox 1000 1.625 đ 1.478 đ 0 đ
1514 Midamox 1000 1.625 đ 1.478 đ 0 đ
1515 Miếng dán điện cực 2.794 đ 2.400 đ 0 đ
1516 Mife 200 76.398 đ 71.400 đ 0 đ
1517 Mifestad 10 8.025 đ 7.500 đ 0 đ
1518 Mifestad 10 8.025 đ 7.500 đ 0 đ
1519 Mifestad 10_PR 8.025 đ 0 đ 0 đ
1520 Migomik 2.125 đ 1.932 đ 0 đ
1521 Migomik 2.125 đ 1.932 đ 0 đ
1522 Migomik 2.125 đ 1.932 đ 0 đ
1523 Migomik_PR 2.125 đ 0 đ 0 đ
1524 Migtana 25 9.095 đ 0 đ 0 đ
1525 Minirin 23.683 đ 22.134 đ 0 đ
1526 Minirin 0.1mg 23.683 đ 22.134 đ 0 đ
1527 Minirin_PR 23.683 đ 0 đ 0 đ
1528 Mirenzine 5 1.375 đ 1.250 đ 0 đ
1529 Mirenzine 5 1.375 đ 1.250 đ 0 đ
1530 Misanlugel 2.517 đ 0 đ 0 đ
1531 Misoprostol Stella 200 mcg 4.950 đ 4.500 đ 0 đ
1532 Misoprostol Stella 200 mcg_PR 4.950 đ 0 đ 0 đ
1533 Mỏ Vịt nhựa size MV 4.235 đ 3.850 đ 0 đ
1534 Mỏ Vịt nhựa size MV 4.235 đ 3.500 đ 0 đ
1535 Mobic inj 24.354 đ 0 đ 0 đ
1536 Môi trường bảo quản vận chuyển virus VTM - Nam Khoa 19.260 đ 0 đ 0 đ
1537 Môi trường bảo quản vận chuyển virus VTM tube 50 - Nam Khoa 19.260 đ 18.000 đ 0 đ
1538 Môi trường bảo quản vận chuyển virus VTM tube 50 - Nam Khoa 19.260 đ 18.000 đ 0 đ
1539 Môi trường BHI (Brain Heart Infusion) broth 2.200 đ 0 đ 0 đ
1540 Môi trường Chapman (Mannitol Salt Phenol Red) 2.200 đ 0 đ 0 đ
1541 Môi trường Sabouraud 4% Glucose Agar 1.650 đ 0 đ 0 đ
1542 Môi trường thạch EMB (Eosin methylen blue agar) 2.750 đ 0 đ 0 đ
1543 Môi trường thạch máu (Blood Agar) - Merck 3.300 đ 0 đ 0 đ
1544 Molcovir 200 0 đ 0 đ 0 đ
1545 Molnupiravir Stella 400 mg 11.235 đ 10.500 đ 0 đ
1546 Mongor 500 2.420 đ 2.200 đ 0 đ
1547 Monosyn Violet 2/0 (3) 70cm HR26 (M) RCP - C2022026 96.621 đ 0 đ 0 đ
1548 Monosyn Violet 3/0 - C2022025 104.485 đ 0 đ 0 đ
1549 Monosyn Violet 4/0 (1,5) 70cm HR22(M)RCP - C2022014 101.650 đ 0 đ 0 đ
1550 Montelast 4 1.538 đ 0 đ 0 đ
1551 Morphin 4.620 đ 6.405 đ 0 đ
1552 Morphin (Morphin hydroclorid 10mg/ml) 4.620 đ 0 đ 0 đ
1553 Morphin (Morphin hydroclorid 10mg/ml) 4.620 đ 0 đ 0 đ
1554 Morphin (Morphin hydroclorid 10mg/ml) 4.620 đ 0 đ 0 đ
1555 Moxifloxacin 400mg/250ml Solution for Infusion 341.250 đ 325.000 đ 0 đ
1556 Moxifloxan 94.695 đ 325.000 đ 0 đ
1557 Mueller Hinton Agar 575 đ 0 đ 0 đ
1558 Mulpax S-250 8.560 đ 8.000 đ 0 đ
1559 Mulpax S-250 8.560 đ 8.000 đ 0 đ
1560 Mumcal 3.630 đ 3.300 đ 0 đ
1561 Mumcal 3.630 đ 3.300 đ 0 đ
1562 Mumcal 3.630 đ 3.300 đ 0 đ
1563 Mycotrova 1000 2.748 đ 2.499 đ 0 đ
1564 Mydrin-P 107.000 đ 67.499 đ 0 đ
1565 Mydrin-P 107.000 đ 67.499 đ 0 đ
1566 Myomethol 2.079 đ 1.890 đ 0 đ
1567 Myomethol_PR 2.079 đ 0 đ 0 đ
1568 Myonal 3.757 đ 3.416 đ 0 đ
1569 Myonal 50mg 3.757 đ 3.416 đ 0 đ
1570 Nadecin 10mg 2.860 đ 2.600 đ 0 đ
1571 Nadecin 10mg 2.860 đ 2.600 đ 0 đ
1572 Nadecin 10mg 2.860 đ 2.600 đ 0 đ
1573 Nadecin 10mg 2.860 đ 2.600 đ 0 đ
1574 Nadecin 10mg 2.860 đ 2.600 đ 0 đ
1575 Nadecin 10mg 2.860 đ 2.600 đ 0 đ
1576 Nady-spasmyl 1.848 đ 1.680 đ 0 đ
1577 Nasomom Clean & Clear 24.396 đ 22.800 đ 0 đ
1578 Natri clorid 0,9% 100ml 8.763 đ 6.340 đ 0 đ
1579 Natri clorid 0,9% 100ml 8.763 đ 6.340 đ 0 đ
1580 Natri clorid 0,9% 100ml 8.763 đ 6.340 đ 0 đ
1581 Natri clorid 0,9% 100ml 8.763 đ 6.340 đ 0 đ
1582 Natri Clorid 0,9% 10ml (HD) 2.200 đ 1.240 đ 0 đ
1583 Natri Clorid 0,9% 10ml (HD) 2.200 đ 1.240 đ 0 đ
1584 Natri clorid 0,9% 500ml 8.145 đ 9.093 đ 0 đ
1585 Natri clorid 0,9% 500ml 8.145 đ 7.140 đ 0 đ
1586 Natri clorid 0,9% 500ml 8.145 đ 7.140 đ 0 đ
1587 Natri clorid 0,9% 500ml 8.145 đ 6.540 đ 0 đ
1588 Natri clorid 0,9% 500ml 8.145 đ 6.540 đ 0 đ
1589 Natri clorid 0,9%, dùng ngoài 7.639 đ 7.140 đ 0 đ
1590 Natri clorid 0,9%, dùng ngoài - Bidiphar 9.729 đ 9.093 đ 0 đ
1591 Natri clorid 0,9%, dùng ngoài - Bidiphar_PR 9.729 đ 0 đ 0 đ
1592 Natri Clorid 3% 8.763 đ 8.198 đ 0 đ
1593 Natri Clorid 3% 8.763 đ 8.198 đ 0 đ
1594 Natrilix SR 3.591 đ 0 đ 0 đ
1595 Naupastad 10 505 đ 0 đ 0 đ
1596 Nebilet 8.132 đ 7.600 đ 0 đ
1597 Nefolin 5.617 đ 5.250 đ 0 đ
1598 Nefolin 5.617 đ 5.250 đ 0 đ
1599 Neo-codion 3.943 đ 3.585 đ 0 đ
1600 Neo-codion 3.943 đ 3.585 đ 0 đ
1601 Neo-codion 3.943 đ 3.585 đ 0 đ
1602 Neo-codion_PR 3.943 đ 0 đ 0 đ
1603 Neostigmine-hameln 0,5mg/ml injection 13.696 đ 5.460 đ 0 đ
1604 Neostigmine-hameln 0,5mg/ml injection 13.696 đ 12.800 đ 0 đ
1605 Neostigmine-hameln 0,5mg/ml injection 13.696 đ 5.460 đ 0 đ
1606 Neo-Tergynan 12.711 đ 11.880 đ 0 đ
1607 Neo-Tergynan 12.711 đ 11.880 đ 0 đ
1608 Neo-Tergynan_PR 12.711 đ 0 đ 0 đ
1609 Nẹp bản nhỏ nén ép ít tiếp xúc 5-10 lỗ, titan 1.530.000 đ 0 đ 0 đ
1610 Nẹp Cẳng Chân Dài Phải Số 2 102.773 đ 0 đ 0 đ
1611 Nẹp Cẳng Chân Dài Trái Số 2 102.773 đ 0 đ 0 đ
1612 Nẹp Cẳng Chân Ngắn Trái 102.773 đ 0 đ 0 đ
1613 Nẹp Cẳng Tay Dài Phải Số 1 36.273 đ 0 đ 0 đ
1614 Nẹp Cẳng Tay Dài Phải Số 10 36.273 đ 0 đ 0 đ
1615 Nẹp Cẳng Tay Dài Phải Số 7 102.773 đ 0 đ 0 đ
1616 Nẹp Cẳng Tay Dài Phải Số 8 102.773 đ 0 đ 0 đ
1617 Nẹp Cẳng Tay Dài Phải Số 9 36.273 đ 0 đ 0 đ
1618 Nẹp Cẳng Tay Dài Trái Số 1 36.273 đ 0 đ 0 đ
1619 Nẹp Cẳng Tay Dài Trái Số 10 36.273 đ 0 đ 0 đ
1620 Nẹp Cẳng Tay Dài Trái Số 7 102.773 đ 0 đ 0 đ
1621 Nẹp Cẳng Tay Dài Trái Số 8 102.773 đ 0 đ 0 đ
1622 Nẹp Cẳng Tay Ngắn Phải Số 8 36.273 đ 0 đ 0 đ
1623 Nẹp Cẳng Tay Ngắn Trái Số 6 52.965 đ 0 đ 0 đ
1624 Nẹp Cánh Bàn Tay Phải Số 7 102.773 đ 0 đ 0 đ
1625 Nẹp Cánh Bàn Tay Phải Số 8 102.773 đ 0 đ 0 đ
1626 Nẹp Cánh Bàn Tay Trái Số 7 102.773 đ 0 đ 0 đ
1627 Nẹp Cánh Bàn Tay Trái Số 8 102.773 đ 0 đ 0 đ
1628 Nẹp Cánh Tay Số 8 194.250 đ 0 đ 0 đ
1629 Nẹp Chống Xoay Ngắn Số 2 112.717 đ 0 đ 0 đ
1630 Nẹp cổ cứng H1 Orbe size S 74.900 đ 0 đ 0 đ
1631 Nẹp cổ cứng Orbe size L 136.500 đ 0 đ 0 đ
1632 Nẹp cổ cứng Orbe size S 102.773 đ 0 đ 0 đ
1633 Nẹp Cổ Cứng Số 1 102.773 đ 0 đ 0 đ
1634 Nẹp Cổ Cứng Số 2 102.773 đ 0 đ 0 đ
1635 Nẹp Cổ Cứng Số 3 102.773 đ 0 đ 0 đ
1636 Nẹp cổ mềm H1 Orbe size L 42.318 đ 0 đ 0 đ
1637 Nẹp cổ mềm H1 Orbe size M 44.940 đ 0 đ 0 đ
1638 Nẹp cổ mềm H1 Orbe size S 42.318 đ 0 đ 0 đ
1639 Nẹp Cổ Mềm Số 3 42.318 đ 0 đ 0 đ
1640 Nẹp Cổ Mềm Số 7 42.318 đ 0 đ 0 đ
1641 Nẹp Cổ Mềm Số 8 42.318 đ 0 đ 0 đ
1642 Nẹp đùi chống xoay Ortho size 60 150.150 đ 0 đ 0 đ
1643 Nẹp Đùi Dài 72.546 đ 0 đ 0 đ
1644 Nẹp Đùi Ngắn Số 10 72.546 đ 0 đ 0 đ
1645 Nẹp Đùi Ngắn Số 7 72.546 đ 0 đ 0 đ
1646 Nẹp Đùi Ngắn Số 9 72.546 đ 0 đ 0 đ
1647 Nẹp gỗ 100cm - Huy Hoàng 20.330 đ 19.000 đ 0 đ
1648 Nẹp gỗ 110cm - Huy Hoàng 21.400 đ 20.000 đ 0 đ
1649 Nẹp gỗ 120cm - Huy Hoàng 23.540 đ 22.000 đ 0 đ
1650 Nẹp gỗ 80cm - Huy Hoàng 14.980 đ 14.000 đ 0 đ
1651 Nẹp gỗ 90cm - Huy Hoàng 18.190 đ 17.000 đ 0 đ
1652 Nẹp Iselin 25cm 22.972 đ 20.000 đ 0 đ
1653 Nẹp khóa đầu dưới xương mác mặt ngoài, 6 lỗ, chất liệu titanium 6.630.000 đ 0 đ 0 đ
1654 Nẹp khoá đầu dưới xương mác, 6 lỗ, chất liệu titanium 6.630.000 đ 0 đ 0 đ
1655 Nẹp khóa đầu dưới xương quay ELEGANTUS, titan, phải, 4/3 lỗ, dài 49mm 6.324.000 đ 6.200.000 đ 0 đ
1656 Nẹp khóa đầu dưới xương quay ELEGANTUS, titan, trái, 3/4 lỗ, dài 55mm 6.324.000 đ 6.200.000 đ 0 đ
1657 Nẹp khoá đầu xa xương đùi trái/phải titanium 14.280.000 đ 14.000.000 đ 0 đ
1658 Nẹp khóa mắt xích, titan, 9 lỗ, dài 106mm 7.344.000 đ 7.200.000 đ 0 đ
1659 Nẹp khóa xương đòn trái, Titan 10.710.000 đ 0 đ 0 đ
1660 Nẹp khóa xương đòn, titan, trái, 8 lỗ, dài 97mm 7.344.000 đ 7.200.000 đ 0 đ
1661 Nẹp Lưng Cao 162.750 đ 0 đ 0 đ
1662 Nẹp Ngón Tay 136.500 đ 0 đ 0 đ
1663 Nẹp tre cẳng chân 88.275 đ 20.000 đ 0 đ
1664 Nẹp tre cánh tay 78.034 đ 20.000 đ 0 đ
1665 Nẹp tre đùi 88.275 đ 45.000 đ 0 đ
1666 Nẹp tre vải cẳng tay 52.965 đ 20.000 đ 0 đ
1667 Nephrosteril 115.500 đ 110.000 đ 0 đ
1668 Nergamdicin 1.143 đ 994 đ 0 đ
1669 Nergamdicin 1.143 đ 994 đ 0 đ
1670 Nergamdicin_PR 1.079 đ 0 đ 0 đ
1671 Neurobion 2.134 đ 1.940 đ 0 đ
1672 Neuronstad 3.520 đ 0 đ 0 đ
1673 Neuronstad_PR 3.520 đ 0 đ 0 đ
1674 Neu-stam 800 793 đ 0 đ 0 đ
1675 Neutrifore 1.386 đ 1.260 đ 0 đ
1676 Neutrifore 1.386 đ 1.260 đ 0 đ
1677 Neutrifore 1.386 đ 1.260 đ 0 đ
1678 Neutrivit 5000 8.134 đ 0 đ 0 đ
1679 Nevanac 160.648 đ 152.999 đ 0 đ
1680 Nevanac_PR 160.648 đ 0 đ 0 đ
1681 Nicardipine Aguettant 10mg/10ml 131.250 đ 0 đ 0 đ
1682 Nicomen Tablets 5mg 3.850 đ 0 đ 0 đ
1683 Nicomen Tablets 5mg_PR 3.850 đ 0 đ 0 đ
1684 Nifedipin T20 retard 724 đ 630 đ 0 đ
1685 Nifedipin T20 Stada retard 690 đ 0 đ 0 đ
1686 Nilcox Baby Fort 250/2 mg 1.188 đ 0 đ 0 đ
1687 Nisitanol 3.465 đ 0 đ 0 đ
1688 Nitralmyl 0,6 2.200 đ 0 đ 0 đ
1689 Nitromint 157.500 đ 150.000 đ 0 đ
1690 Nitromint 157.500 đ 150.000 đ 0 đ
1691 NK-Pylory Test 13.910 đ 13.000 đ 0 đ
1692 Noclaud 100mg 7.746 đ 0 đ 0 đ
1693 Nón phẫu thuật nam (vải không dệt - tiệt trùng) - Bảo Thạch 1.485 đ 0 đ 0 đ
1694 Nón phẫu thuật nữ (vải không dệt - tiệt trùng) - Bảo Thạch 1.485 đ 1.350 đ 0 đ
1695 No-Spa 40mg/2ml 5.677 đ 5.306 đ 0 đ
1696 No-Spa 40mg/2ml 5.677 đ 5.306 đ 0 đ
1697 No-Spa forte 1.416 đ 1.288 đ 0 đ
1698 No-Spa forte_PR 1.416 đ 0 đ 0 đ
1699 Novahexin 10 5.478 đ 5.120 đ 0 đ
1700 Noviceftrin 2g IV 102.720 đ 96.000 đ 0 đ
1701 Novofungin 250 436 đ 380 đ 0 đ
1702 Novofungin 250_PR 436 đ 0 đ 0 đ
1703 Novofungin 400 600 đ 521 đ 0 đ
1704 Novofungin 400 600 đ 522 đ 0 đ
1705 Novofungin 400_PR 600 đ 0 đ 0 đ
1706 NovoMix 30 FlexPen 263.282 đ 227.850 đ 0 đ
1707 NovoMix 30 FlexPen 263.282 đ 227.850 đ 0 đ
1708 NovoMix 30 FlexPen_PR 263.282 đ 0 đ 0 đ
1709 Novosyn Violet 1 - C0068557 85.600 đ 80.000 đ 0 đ
1710 Novosyn Violet 1 - C0068557 85.600 đ 74.285 đ 0 đ
1711 Novosyn Violet 2/0 - C0068042 80.250 đ 74.000 đ 0 đ
1712 Novosyn Violet 3/0 (2) - C0068041 79.180 đ 74.000 đ 0 đ
1713 Novosyn Violet 5/0 - C0068012 87.740 đ 82.000 đ 0 đ
1714 Novosyn Violet 5/0 - C0068012 87.740 đ 82.000 đ 0 đ
1715 Novotane Ultra 10ml 67.410 đ 63.000 đ 0 đ
1716 Novotane Ultra 5ml 53.478 đ 49.980 đ 0 đ
1717 Nước cất (lít) 10.700 đ 10.000 đ 0 đ
1718 Nước cất pha tiêm 10ml 845 đ 693 đ 0 đ
1719 Nước cất pha tiêm 10ml 845 đ 693 đ 0 đ
1720 Nước cất pha tiêm 500ml 9.437 đ 8.925 đ 0 đ
1721 Nước muối sinh lý Natri clorid 0,9%, dùng ngoài 9.729 đ 9.093 đ 0 đ
1722 Nước oxy già 3% 1000ml 21.571 đ 20.160 đ 0 đ
1723 Nước oxy già 3% 60ml 1.430 đ 0 đ 0 đ
1724 Nước oxy già 3%_PR 1.430 đ 0 đ 0 đ
1725 Nút chặn kim luồn - Greetmed 3.080 đ 2.800 đ 0 đ
1726 Nút chặn kim luồn - Greetmed 3.080 đ 2.800 đ 0 đ
1727 Nystatin 500.000I.U 1.078 đ 630 đ 0 đ
1728 Nystatin 500.000I.U 1.078 đ 938 đ 0 đ
1729 Nystatin 500.000I.U_PR 1.078 đ 0 đ 0 đ
1730 Oceritec 80/25 10.539 đ 0 đ 0 đ
1731 Ocid 276 đ 240 đ 0 đ
1732 Ocid 276 đ 240 đ 0 đ
1733 Ocid 276 đ 240 đ 0 đ
1734 Ocid 276 đ 240 đ 0 đ
1735 Oestrogel 0.06%_PR 219.030 đ 0 đ 0 đ
1736 Oflovid 59.784 đ 55.873 đ 0 đ
1737 Oflovid ophthalmic ointment 79.747 đ 74.530 đ 0 đ
1738 Oflovid ophthalmic ointment 79.747 đ 74.530 đ 0 đ
1739 Oflovid ophthalmic ointment 79.747 đ 74.529 đ 0 đ
1740 Oflovid ophthalmic ointment 79.747 đ 74.529 đ 0 đ
1741 Oflovid ophthalmic ointment_PR 79.747 đ 0 đ 0 đ
1742 Oflovid_PR 59.784 đ 0 đ 0 đ
1743 Olanxol 2.656 đ 0 đ 0 đ
1744 Olanxol 2.656 đ 0 đ 0 đ
1745 Omeprazol Normon 40mg 41.302 đ 38.600 đ 0 đ
1746 Omnipaque 100ml 469.045 đ 446.710 đ 0 đ
1747 Omnipaque 50ml 257.974 đ 245.690 đ 0 đ
1748 One-Step RT-PCR covid-19 Kit Thai Duong Multiple x-3 target genes Version 1.0 357.210 đ 340.200 đ 0 đ
1749 Ống (sonde) rửa dạ dày các loại, các cỡ 26.600 đ 4.500 đ 0 đ
1750 Ống dẫn lưu màng phổi có trocar (SURUCATH ULTRA) size 28 45.945 đ 0 đ 0 đ
1751 Ống đặt nội khí quản có bóng số 3 - Greetmed 20.554 đ 0 đ 0 đ
1752 Ống đặt nội khí quản có bóng số 3.5 - Greetmed 20.554 đ 0 đ 0 đ
1753 Ống đặt nội khí quản có bóng số 4 - Greetmed 20.554 đ 0 đ 0 đ
1754 Ống đặt nội khí quản có bóng số 4.5 - Greetmed 20.554 đ 0 đ 0 đ
1755 Ống đặt nội khí quản có bóng số 5 - Greetmed 20.554 đ 0 đ 0 đ
1756 Ống đặt nội khí quản có bóng số 5.5 - Greetmed 14.980 đ 14.000 đ 0 đ
1757 Ống đặt nội khí quản có bóng số 6 - Greetmed 20.554 đ 14.000 đ 0 đ
1758 Ống đặt nội khí quản có bóng số 6.5 - Greetmed 14.980 đ 14.000 đ 0 đ
1759 Ống đặt nội khí quản có bóng số 6.5 - Greetmed 14.980 đ 14.000 đ 0 đ
1760 Ống đặt nội khí quản có bóng số 7 - Greetmed 14.980 đ 14.000 đ 0 đ
1761 Ống đặt nội khí quản có bóng số 7 - Greetmed 14.980 đ 14.000 đ 0 đ
1762 Ống đặt nội khí quản có bóng số 7.5 - Greetmed 14.980 đ 14.000 đ 0 đ
1763 Ống đặt nội khí quản có bóng số 7.5 - Greetmed 14.980 đ 14.000 đ 0 đ
1764 Ống đặt nội khí quản không bóng số 2 - Greetmed 20.554 đ 0 đ 0 đ
1765 Ống đặt nội khí quản không bóng số 2.5 - Greetmed 20.554 đ 0 đ 0 đ
1766 Ống đặt nội khí quản không bóng số 3 - Greetmed 20.554 đ 0 đ 0 đ
1767 Ống đặt nội khí quản không bóng số 3.5 - Greetmed 20.554 đ 0 đ 0 đ
1768 Ống đặt nội khí quản không bóng số 4 - Greetmed 20.554 đ 0 đ 0 đ
1769 Ống đặt nội khí quản không bóng số 5 - Greetmed 20.554 đ 0 đ 0 đ
1770 Ống đặt nội khí quản không bóng số 7 - Greetmed 20.554 đ 0 đ 0 đ
1771 Ống hút điều kinh số 4 4.950 đ 0 đ 0 đ
1772 Ống hút điều kinh số 6 5.440 đ 0 đ 0 đ
1773 Ống nghiệm Citrate 3,8% HTM 1ml nắp xanh lá, mous thấp 961 đ 836 đ 0 đ
1774 Ống nghiệm EDTA K2 HTM 1ml nắp xanh dương, mous thấp 834 đ 726 đ 0 đ
1775 Ống nghiệm nhựa PP HTM 5ml nắp trắng, không nhãn 436 đ 0 đ 0 đ
1776 Ống nghiệm nhựa PS 5ml nắp trắng, không nhãn 436 đ 0 đ 0 đ
1777 Ống nghiệm Serum hạt to HTM nắp đỏ 986 đ 858 đ 0 đ
1778 Ống nghiệm thủy tinh loại vừa - Slavia 8 đ 0 đ 0 đ
1779 Ống thông dạ dày cho ăn size 10 - Greetmed 26.600 đ 0 đ 0 đ
1780 Ống thông dạ dày cho ăn size 12 - Greetmed 26.600 đ 0 đ 0 đ
1781 Ống thông dạ dày cho ăn size 14 - Greetmed