Bệnh Viện Đa Khoa Sài Gòn Phan Rang

Võ Văn Đông

Chức vụ
Trưởng khoa Nội
Kinh nghiệm

Thạc sĩ - Bác sĩ kinh nghiệm trên 10 năm kinh nghiệm Trưởng khoa Nội, HSCC

Dịch vụ
Quá trình đào tạo

- Năm 2005: Tốt nghiệp Bác sĩ đa khoa - Đại học Y Huế

- Năm 2015: Tốt nghiệp Thạc sĩ Nội khoa - Đại học Y Huế