Bệnh Viện Đa Khoa Sài Gòn Phan Rang

Võ Thạnh Trị

Chức vụ
Bác sỹ
Kinh nghiệm

Bác sỹ CKI kinh nghiệm trên 20 năm chuyên khoa Ngoại tổng quát, Tai mũi họng

Dịch vụ
Quá trình đào tạo

- Năm 1998: Tốt nghiệp Bác sỹ Ngoại khoa - Đại học Y Dược TP.HCM

- Năm 2004: Tốt nghiệp Bác sỹ CKI Tai mũi họng - Đại học Y Dược TP.HCM