Bệnh Viện Đa Khoa Sài Gòn Phan Rang

Võ Như Nguyên

Chức vụ
Phó Giám Đốc chuyên môn - Ths.Bs Nội khoa
Kinh nghiệm

Thạc sỹ - Bác sỹ  kinh nghiệm trên 30 năm trong chuyên ngành Nội khoa

Chuyên khoa
Dịch vụ

Dịch vụ

Quá trình đào tạo

- Năm 1987: Tốt nghiệp Bác sỹ - Đại học Y Dược TP.HCM

- Năm 2015: Tốt nghiệp Thạc sỹ Quản lý Bệnh viện - Đại học Y Tế Công cộng