Bệnh Viện Đa Khoa Sài Gòn Phan Rang

Trượng Quốc Sony

Chức vụ
Bác sĩ CKI Chuyên khoa Nhi
Kinh nghiệm

Bác sĩ CKI kinh nghiệm trên 15 năm chuyên khoa Nhi

Chuyên khoa
Dịch vụ
Quá trình đào tạo

- Năm 2005: Tốt nghiệp bác sĩ đa khoa - Đại học Y Dược TP.HCM

- Năm 2020: Tốt nghiệp bác sĩ CKI Nhi khoa - Đại học Y Dược TP.HCM