Bệnh Viện Đa Khoa Sài Gòn Phan Rang

Trần Hữu Thọ

Chức vụ
Bác sĩ CKII Ngoại Tổng quát
Kinh nghiệm

Bác sĩ CKII kinh nghiệm trên 20 năm chuyên khoa Ngoại tổng quát

Chuyên khoa
Dịch vụ
Quá trình đào tạo
Năm Bằng cấp Nơi đào tạo
2002 Tốt nghiệp Bác sỹ Y khoa Đại học Cần Thơ
2007 Tốt nghiệp chuyên khoa 1 - Ngoại tổng quát Đại học Y Dược Tp.Hồ Chí Minh
2022 Tốt nghiệp chuyên khoa 2 - Ngoại tổng quát Đại học Y Dược Tp.Hồ Chí Minh