Bệnh Viện Đa Khoa Sài Gòn Phan Rang

Thập Thị Thanh Lợi

Chức vụ
Bác sỹ
Kinh nghiệm

Bác sỹ CKI kinh nghiệm trên 15 năm trong chuyên môn Chẩn đoán hình ảnh

Dịch vụ
Quá trình đào tạo

- Năm 2001: Tốt nghiệp Bác sỹ - Đại học Y Tây Nguyên

- Năm 2017: Tốt nghiệp Bác sỹ CKI Chẩn đoán hình ảnh - Đại học Y Dược TP.HCM