Bệnh Viện Đa Khoa Sài Gòn Phan Rang

Phan Đỗ Trọng

Chức vụ
Bác sĩ chuyên khoa Mắt
Kinh nghiệm
Chuyên khoa
Dịch vụ
Quá trình đào tạo

Năm 2020: Tốt nghiệp Bác sĩ - Đại học Y Dược TP.HCM