Bệnh Viện Đa Khoa Sài Gòn Phan Rang

Nguyễn Xuân Hiền

Chức vụ
Bác sỹ khoa Chẩn đoán hình ảnh
Kinh nghiệm

Bác sĩ chuyên khoa II kinh nghiệm trên 30 năm chuyên khoa Nội Tổng quát, nội soi tiêu hóa 

Dịch vụ
Quá trình đào tạo

- Năm 1987: Tốt nghiệp Bác sỹ - Học Viện Quân Y

- Năm 1998: Tốt nghiệp Bác sỹ CKI Nội Tổng Quát - Học Viện Quân Y

 - Năm 2005: Tốt nghiệp Bác sỹ CKII Nội Tổng Quát - Học Viện Quân Y