Bệnh Viện Đa Khoa Sài Gòn Phan Rang

Nguyễn Trọng Tuyền

Chức vụ
Trưởng khoa Nội Tổng quát
Kinh nghiệm
Bác sĩ CKII kinh nghiệm trên 30 năm chuyên khoa Nội tổng quát, Nội thần kinh
Chuyên khoa
Dịch vụ
Quá trình đào tạo
Năm Bằng cấp Nơi đào tạo
1989 Tốt nghiệp Bác sĩ Y Khoa Học viện Quân Y
2002 Tốt nghiệp Bác sĩ  CK1 Nội tổng quát Học viện Quân Y
2016 Tốt nghiệp Bác sĩ CK 2 Nội thần kinh Học viện Quân Y