Bệnh Viện Đa Khoa Sài Gòn Phan Rang

Nguyễn Thị Sơn

Chức vụ
Trưởng Khoa Gây Mê Hồi Sức
Kinh nghiệm

Bác sỹ kinh nghiệm hơn 08 năm chuyên khoa Gây mê hồi sức

Chuyên khoa
Dịch vụ
Quá trình đào tạo

Năm 2012: Tốt nghiệp Bác sỹ - Đại học Y Huế