Bệnh Viện Đa Khoa Sài Gòn Phan Rang

Nguyễn Thị Phê

Chức vụ
Bác sỹ
Kinh nghiệm

 Bác sỹ CKI kinh nghiệm 15 năm trong lĩnh vực Sản phụ khoa 

Chuyên khoa
Dịch vụ
Quá trình đào tạo

- Năm 2005: Tốt nghiệp Bác sỹ - Đại học Y Dược TP.HCM

- Năm 2012: Tốt nghiệp Bác sỹ CKI Sản phụ khoa - Đại học Y Huế