Bệnh Viện Đa Khoa Sài Gòn Phan Rang

Nguyễn Quốc Hưng

Chức vụ
Bác sỹ Tai Mũi Họng
Kinh nghiệm

Bác sỹ CKI Kinh nghiệm trên 15 năm chuyên khoa Tai mũi họng

Chuyên khoa
Dịch vụ
Quá trình đào tạo

- Năm 2007: Tốt nghiệp Bác sỹ - Đại học Y Tây Nguyên

- Năm 2017: Tốt nghiệp Bác sỹ CKI Tai mũi họng- Đại học Y Dược TP.HCM