Bệnh Viện Đa Khoa Sài Gòn Phan Rang

Nguyễn Phan Ngọc Thuần

Chức vụ
Bác sỹ Ngoại khoa
Kinh nghiệm

Bác sỹ kinh nghiệm 04 năm chuyên khoa Ngoại chấn thương

Dịch vụ
Quá trình đào tạo

- Năm 2018: Tốt nghiệp Bác sỹ ngoại khoa - Đại học Y Huế