Bệnh Viện Đa Khoa Sài Gòn Phan Rang

Nguyễn Đặng Minh Trí

Chức vụ
Bác sĩ Mắt
Kinh nghiệm

Bác sĩ CKI kinh nghiệm trên 06 năm chuyên khoa Mắt 

Chuyên khoa
Dịch vụ
Quá trình đào tạo
Năm 2016 Tốt nghiệp Bác sỹ Y khoa Đại học Y Khoa Nam Ninh Quảng Tây Trung Quốc
Năm 2020 Tốt nghiệp chuyên khoa 1 - Khoa Mắt Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch Tp.HCM