Bệnh Viện Đa Khoa Sài Gòn Phan Rang

Lưu Sử Ngọc Huy

Chức vụ
Bác sỹ
Kinh nghiệm

Bác sỹ trên 15 năm kinh nghiệm chẩn đoán hình ảnh, nội soi

Dịch vụ
Quá trình đào tạo

- Năm 2002: Tốt nghiệp Bác sỹ - Đại học Y Huế