Bệnh Viện Đa Khoa Sài Gòn Phan Rang
Chức vụ
Trưởng khoa Chẩn đoán hình ảnh
Kinh nghiệm

Bác sỹ CKI kinh nghiệm trên 10 năm chuyên khoa Chẩn đoán hình ảnh

Dịch vụ
Quá trình đào tạo

- Năm 2011: Tốt nghiệp Bác sỹ - Đại học Y Dược TP.HCM

- Năm 2016: Tốt nghiệp Bác sỹ CKI Chẩn đoán hình ảnh -   Đại học Y Dược TP.HCM