Bệnh Viện Đa Khoa Sài Gòn Phan Rang

Lê Văn Mạnh

Chức vụ
Bác sỹ
Kinh nghiệm

Bác sỹ kinh nghiệm trong lĩnh vực chuyên khoa Mắt

Chuyên khoa
Dịch vụ
Quá trình đào tạo

- Năm 2019: Tốt nghiệp Bác sỹ Đa khoa - Đại học Y Thái Bình