Bệnh Viện Đa Khoa Sài Gòn Phan Rang

Lâm Thị Tú Hiền

Chức vụ
Bác sĨ Chẩn đoán hình ảnh
Kinh nghiệm

Bác sĩ kinh nghiệm trên 08 năm chuyên khoa Chẩn đoán hình ảnh

 

Dịch vụ
Quá trình đào tạo
Năm Bằng cấp Nơi đào tạo
2014 Tốt nghiệp Bác sỹ Y khoa  Đai học Tây Nguyên