Bệnh Viện Đa Khoa Sài Gòn Phan Rang
Chức vụ
Bác sỹ
Kinh nghiệm

Bác sỹ CKI Ngoại Niệu kinh nghiệm trên 05 năm Ngoại tổng quát, Ngoại tiết niệu

Dịch vụ
Quá trình đào tạo

- Năm 2015: Tốt nghiệp Bác sỹ Ngoại khoa -  Đại học Y Tây Nguyên

- Năm 2020: Tốt nghiệp Bác sỹ CKI Ngoại Niệu - Đại học Y Dược TP.HCM