Bệnh Viện Đa Khoa Sài Gòn Phan Rang

Hứa Thế Đạm

Chức vụ
Bác sỹ
Kinh nghiệm

BS.CKI kinh nghiệm trên 25 năm trong chuyên khoa Nhi 

Dịch vụ
Quá trình đào tạo

- Năm 1995: Tốt nghiệp Bác sĩ - Đại học Y Tây Nguyên

- Năm 2005: Tốt nghiệp Bác sĩ CKI Nhi - Đại học Y Dược TP.HCM