Bệnh Viện Đa Khoa Sài Gòn Phan Rang

Hồ Văn Thanh

Chức vụ
Bác sỹ Phụ trách Quản lý khoa Sản
Kinh nghiệm

Kinh nghiệm 25 năm trong lĩnh vực Sản phụ khoa

Chuyên khoa
Dịch vụ
Quá trình đào tạo

- Năm 1993: Tốt nghiệp Bác sỹ đa khoa - Đại học Y Tây Nguyên

- Năm 2003: Tốt nghiệp Bác sỹ CKI Sản phụ khoa - Đại học Y Dược TP.HCM

- Năm 2018: Tốt nghiệp Bác sỹ CKII Sản phụ khoa - Đại học Y Dược Huế