Bệnh Viện Đa Khoa Sài Gòn Phan Rang

Hán Ngọc Quý Nhi

Chức vụ
Bác sỹ CKI Nhi khoa
Kinh nghiệm

Bác sĩ kinh nghiệm trên 10 năm chuyên khoa Nhi

Chuyên khoa
Dịch vụ
Quá trình đào tạo
Năm Bằng cấp Nơi đào tạo
2012 Tốt nghiệp Bác sỹ Đa khoa  Đại học Y Dược TP.Hồ Chí Minh
2020 Tốt nghiệp chuyên khoa 1 - Nhi khoa Đại học Y Dược - Đai học Huế