Bệnh Viện Đa Khoa Sài Gòn Phan Rang

Đạo Văn Bờ

Chức vụ
Bác sỹ
Kinh nghiệm

 Bác sỹ kinh nghiệm 30 năm trong chuyên môn Hồi sức cấp cứu

Dịch vụ
Quá trình đào tạo

- Năm 1992: Tốt nghiệp Bác sỹ - Đại học Y Dược TP.HCM