Bệnh Viện Đa Khoa Sài Gòn Phan Rang

Đàm Quang Chính

Chức vụ
Bác sĩ Sản phụ khoa
Kinh nghiệm

Bác sĩ  kinh nghiệm trên 07 năm chuyên Sản phụ khoa

Chuyên khoa
Dịch vụ
Quá trình đào tạo
Năm Bằng cấp Nơi đào tạo
2015 Tốt nghiệp Bác sỹ đa khoa Đại học Tây Nguyên