Bệnh Viện Đa Khoa Sài Gòn Phan Rang

Bác sĩ CKII Võ Thị Mỹ Dung

Chức vụ
Bác sĩ Phụ trách Quản lý khoa Sản
Kinh nghiệm
Bác sĩ CKII trên 15 năm kinh nghiệm chuyên Sản phụ khoa
Chuyên khoa
Dịch vụ
Quá trình đào tạo
Năm Bằng cấp Nơi đào tạo
2014 Tốt nghiệp chuyên khoa 1 - Sản phụ khoa Đại học Y Dược TP.Hồ Chí Minh
2022 Tốt nghiệp chuyên khoa 2 - Sản phụ khoa Đại học Y Dược - Đai học Huế