Giới Thiệu

Bác sĩ CKI Trượng Quốc Sony là bác sĩ chuyên Nhi Khoa có nền tảng chuyên môn vững chắc và luôn hết lòng vì người bệnh. BS Trượng Quốc Sony đang là Bác sĩ Trưởng Khoa Nhi - Bệnh viện Đa khoa Sài Giòn Phan Rang.

Học Vấn

Năm
Bằng cấp
Nơi đào tạo
2005 Tốt nghiệp bác sĩ đa khoa  Đại học Y Dược TP.Hồ Chí Minh
2020 Tốt nghiệp bác sĩ CKI Nhi khoa Đại học Y Dược TP.Hồ Chí Minh